Insert your alternative text
Drukmeting

Wat is relatieve druk?

Bij relatieve drukmeting is de referentievariabele de omgevingsluchtdruk pamb. De omgevingsdruk wordt afgetrokken van de te meten druk. Dit gebeurt automatisch via de zgn. drukvereffening.

Waarom is het meten van relatieve druk belangrijk?

Relatieve drukmeting wordt het meest gebruikt in de machinebouw. Om ervoor te zorgen dat de meeste processen goed verlopen, moet de waarde ervan voortdurend worden gemeten.

Hoe werkt een relatieve druksensor en relatieve drukcompensatie?

De relatieve drukvereffening vindt plaats via een doorgang of opening waardoor de omgevingsdruk de achterzijde van het sensormembraan kan bereiken. De omgevingsdruk werkt dus van beide kanten op het membraan in en wordt gelijk gemaakt. Alleen de druk die hoger is dan de omgevingsdruk wordt weergegeven.


Bij een sensor voor het meten van relatieve druk werkt de omgevingsdruk pambaltijd op de achterkant van het membraan. Dit is dus altijd het nulpunt van de gemeten procesdruk pp.

pamb = omgevings-/atmosferische druk


prel = pabs - pamb

Indexen:

  • prel – Relatieve druk
  • pabs – Absolute druk
  • pamb – Atmosferische druk en omgevingsdruk

Wat zijn voorbeelden van relatieve drukmeting?

Ongeveer 90 % van alle drukmetingen zijn relatieve drukken, omdat in de meeste toepassingen de referentie van de procesdruk aan de omgevingsdruk relevant is. Bij een hydrostatische niveau-indicator zonder relatieve drukcompensatie bijvoorbeeld zouden schommelingen in de luchtdruk resulteren in een foutieve aflezing. Bij de gebruikelijke schommelingen van ca. ±20 mbar zou het gemeten niveau voor water met ca. ±20 cm veranderen.

Een klassiek voorbeeld is de bandenspanning: een autoband wordt opgepompt met een relatieve druk van 2,5 barrel op zeeniveau volgens de specificaties van de fabrikant. De absolute druk in de band is nu ca. 3,5 barabs. Op een bergpas op 3000 m hoogte werkt door de lagere atmosferische druk slechts ca. 0,7 barabs van buitenaf in. De band zet uit en het contactoppervlak wordt kleiner. De relatieve druk in de band is nu 2,8 barrel en zou gecorrigeerd moeten worden. De absolute druk blijft onveranderd op 3,5 barabs.


Wat is het nulpunt van de relatieve druk?

De relatieve drukschaal heeft geen vast nulpunt, maar verwijst altijd naar de heersende omgevingsdruk. Technisch gesproken is de relatieve druk een verschildruk, aangezien het meetresultaat altijd het verschil tussen twee drukken weergeeft.