Kleiner Tannenbaum im Wald
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Ondernemerschap gebaseerd op ethische principes

JUMO heeft als familiebedrijf van nature de bedrijfsfilosofie om rekening te houden met ethische principes in onze zakelijke handelingen en omgang met elkaar. Als jarenlang lid van de ZVEI organisatie (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.) was het niet meer dan vanzelfsprekend dat we dit in 2010 zouden vastleggen door de ZVEI-gedragscodes te ondertekenen en ons officieel te verbinden om deze ethische principes na te leven.

Diversiteitshandvest

"Diversiteit als kans" is het principe van het diversiteitshandvest, een initiatief van een groep bedrijven uit verschillende landen om diversiteit te bevorderen. Dit betekent dat alle medewerkers gelijk behandeld worden, dezelfde kansen en waardering krijgen ongeacht geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, religie of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid en identiteit.

Voor ons maken deze punten zonder twijfel deel uit van een gelijkwaardige samenwerking en worden ze in de dagelijkse omgang met elkaar beleefd. Door het ondertekenen van het diversiteitshandvest heeft JUMO zich ook publiekelijk verbonden om het ​​klimaat van acceptatie en wederzijds vertrouwen in het bedrijf te bevorderen.


Wereldwijd werken mensen van verschillende leeftijden en achtergronden voor JUMO

Code of Conduct – wereldwijde gedragscode

De Code of Conduct is een wereldwijde gedragscode die is gebaseerd op internationaal geldende overeenkomsten, zoals de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens' van de Verenigde Naties. Het voldoet ook aan de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de principes van de Rio declaratie op milieu en ontwikkeling.

Download

Heeft u nog vragen?


Liesbeth van der Zwaan

KAM Coördinator

Liesbeth van der Zwaan +31294491498 Liesbeth.vanderZwaan@jumo.net +31294491498