Nederlandse glastuinbouw

Een van de sectoren in Nederland die op zoek is naar een duurzaam alternatief voor fossiele brandstof is de glastuinbouw. Veel glastuinbouwbedrijven hebben een WKK installatie waarmee aardgas wordt omgezet in zowel warmte, CO2 als elektriciteit. De vaste kosten van de WKK installatie zijn echter hoog, waarbij ook de variabele opbrengsten door het terug leveren van elektriciteit aan het net, de laatste jaren tegenvallen. Het is dan ook niet voor niets dat 90% van de diepe geothermieprojecten in Nederland binnen de glastuinbouwsector worden gerealiseerd. De continue beschikbaarheid, de duurzaamheid en de reductie uitstoot van CO2 zijn belangrijke prés voor deze sector.Duurzaamheid

Het bieden van oplossingen op het gebied van duurzaamheid, milieu, gezondheid en welzijn is onderdeel van de missie van JUMO.

Onze producten en diensten dragen bij aan de circulaire economie. Door inzet van onze slimme sensoren en automatiseringstechniek kunnen waardevolle grondstoffen en energie op een duurzame wijze worden ingezet.

Duurzaamheid/milieu, gezondheid en welzijn is onderdeel van onze missie

Duurzaamheid/milieu, gezondheid en welzijn is onderdeel van onze missie

Duurzaamheid in de land- en tuinbouw.

Duurzaamheid in de land- en tuinbouw.

Energie-transitie

Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen is het noodzakelijk om de gestelde doelen, die in het Klimaatakkoord (2015 in Parijs) zijn opgesteld, te behalen. Hiervoor is het nodig dat wij met elkaar de overstap maken van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, wind- en zonne-energie. Het inzetten van waterstof is veelbelovend voor de nabije toekomst.

Dit heeft gevolgen voor onze mobiliteit, de gebouwde omgeving, de industrie en de land- en tuinbouw. Anders kijken naar het opwekken van elektriciteit, het hergebruiken van grondstoffen en de inzet van restwarmte, biedt voldoende kansen voor de industrie in Nederland om innovatief en toekomstbestendig te produceren en te creëren.Het betekent ook dat er kansen liggen om nieuwe processen te ontwikkelen of bestaande processen te optimaliseren. Het meten, regelen en besturen van die processen vraagt om innovatieve technieken en juist hierin speelt JUMO een rol. Aardwarmte en waterstof bieden dergelijke nieuwe kansen. De mogelijkheden zijn talrijk bijvoorbeeld voor de tuinbouw maar ook bij de opwekking van duurzame energie en de inzet van water voor de meest uiteenlopende toepassingen in de (proces)industrie in Nederland.

Aardwarmte

Het verwarmen van onze woon- en werkomgeving wordt vooral gedaan op gas. Omdat verduurzaming van grondstofverbruik steeds belangrijker wordt is er meer interesse in alternatieven, bijvoorbeeld aardwarmte.

Hoe werkt aardewarmte nu precies? Bij aardwarmte wordt vanuit een dieper gelegen aardlaag warm overwegend zout water omhoog gepompt. Via een buis- en pompsysteem wordt dit water geleidt naar een zogenaamde warmtewisselaar. In de warmtewisselaar wordt de warmte van het zoute water overgedragen aan een zoetwaterleiding aan de andere kant. Dit wordt dan weer geleid naar de bebouwde omgeving voor de verwarming van bijvoorbeeld huizen of kassen. Het verbruikte water wordt daarna weer teruggepompt in de grond, waar het van nature weer opwarmt. Hernieuwbare energie dus. Geothermische boringen moeten veilig gebeuren, net zoals bij gas en olie moet er diep in de ondergrond geboord worden soms wel 4km diep en dit kan risicovol zijn. Omdat de sector nog jong en onervaren is, is gedegen onderzoek volop gaande. Veilige geothermie vereist een forse investering: in aanleg en onderhoud van een installatie.

Duurzaamheid dmv het inzetten van aardwarmte

Duurzaamheid dmv het inzetten van aardwarmte

Glastuinbouw in Nederland Duurzaamheid

Glastuinbouw in Nederland

Nederlandse glastuinbouw

Een van de sectoren in Nederland die op zoek is naar een duurzaam alternatief voor fossiele brandstof is de glastuinbouw. Veel glastuinbouwbedrijven hebben een WKK installatie waarmee aardgas wordt omgezet in zowel warmte, CO2 als elektriciteit. De vaste kosten van de WKK installatie zijn echter hoog, waarbij ook de variabele opbrengsten door het terug leveren van elektriciteit aan het net, de laatste jaren tegenvallen. Het is dan ook niet voor niets dat 90% van de diepe geothermieprojecten in Nederland binnen de glastuinbouwsector worden gerealiseerd. De continue beschikbaarheid, de duurzaamheid en de reductie uitstoot van CO2 zijn belangrijke prés voor deze sector.

Technische uitdaging

De bij aardwarmte opgepompte hoeveelheid water heeft veelal een hoger zoutgehalte. Zout heeft een corroderende werking op de omgeving. Bij inzet in de tuinbouw is zout water schadelijk voor het (voeding)watercircuit. Daarom is controle op lekkage, wat kan duiden op corrosiewerking, aan de zoetwaterzijde van de warmtewisselaar erg belangrijk. Reeds ontstane defecten, veroorzaakt door corrosie, kunnen in het slechtste geval leiden tot vervanging van het systeem. Om tijdige detectie van het zoutgehalte in proceswater te realiseren is inzet van EC sensoren (geleidbaarheidssensoren) bijzonder geschikt. Een andere uitdaging bij geothermische installaties betreft lekkage van zoutwater naar het oppervlakte- en grondwater. Omdat boringen op grote diepte plaatsvinden en er grote druk op leidingen staat is het erg belangrijk drukcontroles op de leidingen door te voren. Zo kan de kwaliteit van ons grondwater worden gewaarborgd. Dit vraagt om gespecialiseerde apparatuur op het gebied van druk-, temperatuur- en geleidbaarheidsmeting. Ondanks dat er uitdagingen zijn heeft geothermie volgens de eerste pioniers op dit gebied de toekomst . Een goede kijk op de risico’s, de juiste techniek, kennis en financiering zijn belangrijk voor een succesvol, duurzaam en veilig alternatief van aardgas.

Neem contact met ons op
Duurzaamheid: opgepompt water bij aardwarmte heeft veelal een hoger zoutgehalte.

Opgepompt water bij aardwarmte heeft veelal een hoger zoutgehalte.

Duurzaamheid: technisch gezien is waterstof een ideale oplossing

Technisch gezien is waterstof een ideale oplossing

Waterstof

Waterstof is een van de basiselementen voor al het leven op onze planeet.

Ontdekt in het jaar 1766 door scheikundige en natuurkundige Henry Cavendish. Het is het meest voorkomende element in het universum. Op aarde komt het vooral voor in water, maar ook in aardgas en in veel andere verbindingen. In de loop van de energietransitie zal waterstof naar verwachting wereldwijd een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Hiervoor levert JUMO de juiste instrumenten voor het bewaken van druk en temperatuur in klimaatvriendelijke energiesystemen. Technisch gezien is waterstof een ideale oplossing. Naast aardgas wordt waterstof de energiebron van de toekomst. Met behulp van hernieuwbare energiebronnen uit wind en zon kan het niet alleen CO2-vrij worden verkregen, maar ook op verschillende manieren worden opgeslagen, vervoerd en gebruikt. In Europa, de Verenigde Staten en Azië wordt tot het jaar 2050 vele miljarden euro's geïnvesteerd in de opbouw van de nieuwe waterstofindustrie.

Waterstof laat zich gemakkelijk transporteren

Technisch gezien is waterstof een ideale oplossing voor verschillende taken die met de conversie van de energievoorziening naar hernieuwbare energiebronnen opgelost moeten worden. Hierbij ligt de focus vooral op zogenaamde groene waterstof. Dit wordt geproduceerd door elektrolyse van water. Elektrolyse van water is de afbraak van water in zuurstof en waterstofgas als gevolg van het doorlaten van een elektrische stroom. De stroom voor dit proces is uitsluitend afkomstig uit duurzame energiebronnen. Dit betekent dat de gebruikte elektriciteit, en dus ook de productie van waterstof, CO2-vrij is. Bij grijze waterstof is het bronmateriaal afkomstig van fossiele brandstof. In de meeste gevallen worden aardgas (CH4) en waterdamp (H2O) met behulp van warmte omgezet in kooldioxide (CO2) en waterstof (H2). Omdat de vrijgekomen CO2ongebruikt in de atmosfeer terechtkomt, verhoogt dit het broeikaseffect. Groene waterstof is een ideale energiebron omdat het verschillende taken in het energiesysteem kan uitvoeren. Eerder ongebruikte zonne- of windenergie kan worden gebruikt om waterstof te produceren, die vervolgens voor bijna onbepaalde tijd kan worden opgeslagen, vergelijkbaar met het aardgas van nu. Zo kunnen seizoen gerelateerde schommelingen gecompenseerd worden. Een aanvullend voordeel: waterstof laat zich gemakkelijk transporteren. Zo kunnen bestaande aardgasleidingen die tijdens de energietransitie niet meer nodig zijn, worden omgebouwd om waterstof te transporteren om opnieuw te worden gebruikt.

Duurzaamheid en waterstof

Waterstof

Duurzaamheid: sensoren die toegepast kunnen worden in de techniek van waterstof

Sensoren die toegepast kunnen worden in de techniek van waterstof

Waterstof is dus een echte alleskunner

Het element is ook geschikt voor directe warmteontwikkeling, bijvoorbeeld in gaskachels of brandstof-cel-verwarmingssystemen. Een toepassingsgebied dat steeds belangrijker wordt, is de synthese van alternatieve brandstoffen (e-fuels) voor schepen, commerciële voertuigen, treinen of vliegtuigen. Waterstof is dus een echte alleskunner, het wereldwijde energiesysteem is echter gebouwd op fossiele brandstoffen en zal de komende decennia moeten worden omgebouwd naar groene energie. Nu en in de toekomst zullen veel nieuwe technologieën en systemen met betrekking tot het medium waterstof worden ontwikkeld. Het begint bij elektrolyse-installaties en eindigt niet bij brandstofcellen. Ook technologie voor inzet van aardgassystemen of CO2 vrije synthese van methaan en E-brandstoffen is nodig. Al deze systemen hebben één ding gemeen: het veilig en stabiel bedienen ervan vraagt om de inzet van moderne sensoren voor het meten en bewaken van druk en temperatuur. Waterstof is brandbaar en heeft slechts een kleine hoeveelheid ontstekingsenergie nodig. Het wordt opgeslagen in vloeibare of gasvormige vorm bij 200 tot 700 bar in drukvaten.

JUMO Engineering

JUMO is zich bewust van duurzaamheid, het duurzaam produceren en ontwikkelen. Om aan de vraag vanuit de markt te kunnen blijven voldoen innoveert het bedrijf continu haar portfolio. Engineering speelt hierin een belangrijke rol. Om processen duurzamer te maken wordt op deze afdeling continu gewerkt aan het verbeteren van bestaande technieken en het implementeren van nieuwe technieken op het gebied van meten, regelen, registreren en bewaken van processen voor de meest uiteenlopende industrieën in Nederland.

JUMO Engineering is zich bewust van duurzaamheid, het duurzaam produceren en ontwikkelen.

JUMO Engineering is zich bewust van duurzaamheid, het duurzaam produceren en ontwikkelen.

Maak een afspraak

Dies ist ein Pflichtfeld.
Dit is een verplicht veld. Vul een voornaam in.
Dit is een verplicht veld. Vul een achternaam in.
Dit is een verplicht veld. Voer uw bedrijfsnaam in.
Dit is een verplicht veld. Vul een straat in.
Dit is een verplicht veld. Vul een postcode in.
Dit is een verplicht veld. Geef een locatie op.
Kies een optie.
Dit is een verplicht veld. Vul een e-mailadres in.

Met uw aanvraag geeft u ons een opdracht die wij graag naar uw tevredenheid willen vervullen. De in dit verband verzamelde gegevens worden opgeslagen. Om uw verzoek naar tevredenheid te verwerken, is het noodzakelijk om alle bestaande velden in te vullen (alleen de velden gemarkeerd met * zijn verplicht). We gebruiken uw gegevens om uw verzoek te verwerken als onderdeel van het bedrijfsproces. Er is geen persoonlijk gebruik. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Wij behouden de statistische analyse van geanonimiseerde datagegevens.

Maak een afspraak

Joris Lit

Teamleider Engineering & Support

Telefoon:

+31 294 491483 joris.lit@jumo.net