JUMO: AUTOMATISERING
17 & 19 november 2020
Wat heeft u nodig om uw proces te automatiseren voor de toekomst.
 • smart sensors
 • veilige dataregistratie
 • IIoT

FHI: WATERSTOF
24-26 november 2020
Uitdagingen bij druk- en temperatuursensoren voor metingen in waterstoftoepassingen.
 • groene waterstof
 • klimaat doelstellingen
 • energietransitie


FHI: INDUSTRIËLE VEILIGHEID
6-8 oktober 2020
Deze week staat in het teken van procesveiligheid in de maak- en procesindustrie. JUMO informeert u over industriële veiligheid in thermische processen.
 • SIL en PL
 • Ex-bereik
 • veiligheidsbesturing

JUMO: DIGITALE SENSOREN
27 oktober 2020
De meerwaarde van digitale sensoren ten opzicht van conventionele sensoren. Uiteraard maakt u dit online kennisevent kennis met de connectie naar de Cloud.
 • cloud computing
 • predictive maintenance
 • device- / web applicaties

FHI: PROFIWEEK
3-5 november 2020

Met de integratie van Industrie 4.0 wordt communicatie binnen de verschillende industriële omgevingen nog belangrijker.
 • OPC UA
 • Industrie 4.0
 • IO-Link

Agenda 2021


FHI: Industrial Ethernet
25 maart 2021
Het event om gebruikers en potentiële gebruikers te informeren over de mogelijkheden van Industrial Ethernet.
 • Universeel protocol
 • Standaard voor smart devices
 • Eenvoudig aanpasbaar

JUMO: Klimaattechniek
6 april 2021

Kalibratie van temperatuur, pH en EC. Wat komt er allemaal bij kijken?
 • kalibratie temperatuur
 • kalibratie pH
 • kalibratie EC

JUMO: ENERGIE TRANSITIE
29 september 2020
JUMO informeert u over oplossingen die het mogelijk maken processen binnen de energietransitie te vergemakkelijken.
 • Geothermie
 • Van Gas naar Elektrisch
 • Waterstof

Sprekers: Steven de Graaf, Wouter Horst & Marco Teunizen

FHI event: WATERSTOF

24 november
Daar waar we de grootste winst kunnen behalen met het oog op het behalen van de klimaat doelstellingen, namelijk de industrie, biedt de toepassing van waterstof misschien de oplossing. JUMO vertelt u alles over de inzet en uitdagingen van meet- en regelapparatuur bij waterstoftoepassingen.

De inschrijving is nog niet geopend. Uw aanmeldlink volgt snel.

Spreker: Dirk Kop

FHI online: Industrial Ethernet

25 maart
Spreker: Dirk Kop

Het event om gebruikers en potentiële gebruikers te informeren over de mogelijkheden van Industrial Ethernet.

U krijgt een collectief inzicht in de basis, het gebruik maar vooral de integratie en de mogelijkheden van Industrial Ethernet. Waarbij de innovatie net is begonnen en de mogelijkheden eindeloos zijn. Wat kunt u van JUMO verwachten? Een interessant online webinar over OPC UA en de Cloud:

Van wireless sensor via OPC UA naar de CLOUD

Frisse lucht, voldoende luchtvochtigheid en een stabiele temperatuur is essentieel voor een gezond werkklimaat binnen de gebouwen en bedrijven, dit verhoogt de efficiëntie en de productiviteit van mensen. Door de juiste parameters in beeld te brengen en daar op te sturen kan automatisering en digitalisering een bijdrage leveren aan dit gezonde werkklimaat.

Het meten van de temperatuur, luchtvochtigheid en CO² vind steeds vaker plaats d.m.v. wireless sensoren. De ontvanger van deze sensoren wordt steeds vaker opgenomen in de PLC besturing. Zo dient de ontvanger ook als gateway die de data verstuurd naar de CLOUD zodat deze data voor elke gerechtigde gebruiker overal beschikbaar is.

JUMO laat u zien welke technologieën je toepast om data van Wireless sensor via PLC/Gateway en OPC UA in de CLOUD te kunnen visualiseren.

Meld u hier aan

Sprekers: Dirk Kop en Marco Teunizen

JUMO online: Klimaattechniek

6 april

Sprekers: Dirk Kop en Marco Teunizen

Het wordt steeds belangrijker om optimale omstandigheden te creëren voor diverse processen, zowel in de voedselproductievoorziening als in medische toepassingen. De ontwikkelingen hierin staan niet stil en het gebruik van digitale technieken zoals sensoren, Scada software en Cloud worden steeds meer geïmplementeerd in de klimaattechniek.

Inhoud programma (10.00 - 12.00 uur)

 • Welke nieuwe mogelijkheden zien we bij de diverse metingen in de klimaattechniek?
 • Het creëren van een optimaal klimaat door gebruik te maken van de juiste regeltechniek
 • Innovatie in procesvisualisatie
 • Live-demo meerkanaalsprocesregelaar

Meld u hier aan

Sprekers: Wouter Horst, Dirk Kop, Marco Teunizen

JUMO online: Scheepvaart

15 juni

Sprekers: Wouter Horst, Dirk Kop, Marco Teunizen

Veiligheid en comfort zijn belangrijke topics binnen de scheepvaart. Variabelen als temperatuur, druk en niveau moeten gemeten worden. Tevens gelden in de scheepvaart hoge veiligheidsnormen voor de meet- en regeltechniek bij specifieke toepassingen.

Tijdens dit kennisevent informeert JUMO u over de nieuwste mogelijkheden op het gebied van procesoptimalisatie, veiligheid en comfort voor de scheepvaart.

Inhoud programma (10.00 - 12.00 uur)

 • Welke nieuwe mogelijkheden zien we bij metingen in de scheepvaart?
 • Watermanagement in de scheepvaart
 • Veiligheid, SIL en Ex; welke eisen gelden in de scheepvaart?
 • Live-demo niveausensoren en thermostaten voor de scheepvaart

Meld u hier aan

Please insert your image description here.

Please insert your Headline 2 here

Please insert your description here


Headline contact

CN=Ralf Metschies,O=M. K. Juchheim - Position of contact CN=Ralf Metschies,O=M. K. Juchheim CN=Ralf Metschies,O=M. K. Juchheim CN=Ralf Metschies,O=M. K. Juchheim

19 oktober JUMO Kennisevent KALIBRATIE

JUMO Kennisevent: Kalibratie (VOL)

19 oktober: 10.00 - 14.00 uur (incl. lunch)

Sprekers: Marco Teunizen en Dirk Kop

Locatie: JUMO Meet- en Regeltechniek B.V., Rijnkade 18 WEESP

Een van onze geliefde diensten is de optimale kalibratie van apparatuur. Hierdoor kunt u het volledige potentieel van JUMO meettechniek benutten.

Voor temperatuurkalibratie zijn wij DAkkS-gecertificeerd en wij bieden ook tests aan volgens ISO 9001, AMS2750 en CQI-9.

Een juiste meting begint met een gekalibreerde sensor. Toch kunnen er, om de juiste meting te krijgen, meerdere fouten gemaakt worden in de opbouw van de meetkring. Tijdens dit kennisevent laten wij u zien met welke factoren we te maken kunnen krijgen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Theorie | Het maken van de juiste meetkring voor temperatuurmeting
 • Praktijk | DO's en DON'ts
 • Workshop | Diverse live kalibratie voorbeelden
 • Meerwaarde van het kalibratiecertificaat

DIT EVENT IS VOL

21 september JUMO Kennisevent TEMPERATUUR

JUMO kennisevent: Temperatuur

21 september: 10.00 - 14.00 uur (incl.lunch)

Sprekers: Marco Teunizen, Cees Nooij en Dirk Kop

Locatie: JUMO Meet- en Regeltechniek B.V., Rijnkade 18 WEESP

Temperatuur is wellicht de meest gemeten grootheid ooit. De vele producten die wij dagelijks gebruiken zijn met behulp van temperatuur op een bepaalde wijze geproduceerd of behandeld.

Het toepassen van de juiste temperatuur tijdens een productproces verhoogt de kwaliteit van het eindproduct aanzienlijk. Soms ligt in dit proces de nauwkeurigheid binnen enkele graden, soms komt het aan op tienden van graden.

Het kiezen van de juiste sensor is dan ook bepalend voor het eindresultaat. De centrale vraag tijdens dit kennisevent is :

"Wat is voor mijn toepassing de meest geschikte temperatuursensor?"

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Basis van temperatuurmeting
 • Materialen en bouwvormen van de sensor zoals verschillen in materialen maar ook oppervlaktebehandeling, isolerende en geleidende materialen
 • Nauwkeurigheid van meetelementen
 • Praktijkvoorbeelden

19 oktober JUMO Kennisevent KALIBRATIE

JUMO Kennisevent: Kalibratie (VOL)

19 oktober: 10.00 - 14.00 uur (incl. lunch)

Sprekers: Marco Teunizen en Dirk Kop

Locatie: JUMO Meet- en Regeltechniek B.V., Rijnkade 18 WEESP

Een van onze geliefde diensten is de optimale kalibratie van apparatuur. Hierdoor kunt u het volledige potentieel van JUMO meettechniek benutten.

Voor temperatuurkalibratie zijn wij DAkkS-gecertificeerd en wij bieden ook tests aan volgens ISO 9001, AMS2750 en CQI-9.

Een juiste meting begint met een gekalibreerde sensor. Toch kunnen er, om de juiste meting te krijgen, meerdere fouten gemaakt worden in de opbouw van de meetkring. Tijdens dit kennisevent laten wij u zien met welke factoren we te maken kunnen krijgen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Theorie | Het maken van de juiste meetkring voor temperatuurmeting
 • Praktijk | DO's en DON'ts
 • Workshop | Diverse live kalibratie voorbeelden
 • Meerwaarde van het kalibratiecertificaat

DIT EVENT IS VOL

JUMO Kennisevents 2021

JUMO heeft veel kennis en ervaring in huis en deze kennis delen wij graag tijdens onze kennisevents en praktijkdagen. Ook in 2021 hebben we weer een divers programma voor zowel industriële sensoren en automatisering voor diverse branches samengesteld.

Nederland kent vele verschillende takken van industrie. Iedere branche heeft zo haar eigen vraagstukken en uitdagingen. Met onze eigen kennisevents en de events van het FHI, waar we aan deelnemen, streven wij ernaar een aantrekkelijk aanbod neer te zetten. Met als doel de markt te voorzien van de juiste kennis én kunde.

Na een lange periode van online events streven wij ernaar ons najaarsprogramma live te kunnen aanbieden. Dit houdt in dat wij u voor onze eigen events graag uitnodigen op onze locatie in Weesp. Uiteraard zorgen wij ervoor dat er voldoende ruimte is voor het behouden van 1,5m afstand en zullen wij het advies, zoals gegeven door de overheid, omtrent corona maatregelen opvolgen. Mocht naar aanleiding van het advies van de overheid besloten worden dat live events niet mogelijk zijn dan zullen wij onze kennisevents online aanbieden. Het programma gaat dus altijd door.

De locaties van events georganiseerd door het FHI vindt u op deze pagina terug.

JUMO Kennisevents

Onze kennisevents en praktijkdagen zijn kleinschalig met voldoende ruimte voor persoonlijke vraagstukken. Naast heldere uitleg bieden wij u de mogelijkheid het geleerde in de praktijk te brengen.

Het bijwonen van JUMO online events is kosteloos, maar van te voren aanmelden is wel vereist. Vul het formulier bij het desbetreffende event in of meldt u telefonisch aan via 0294-491491.

Branche organisatie FHI

Branche organisatie FHI organiseert in 2021 diverse kennisweken waarin kennisdeling centraal staat. De weken worden gevuld met bijeenkomsten over diverse thema's, van 5G en industriële veiligheid tot machinebouw. Van instrumentatie en analyse apparatuur tot aan uitleg over PROFIBUS, PROFINET en IO-link en andere datacommunicatiestandaards waarmee automatiseringscomponenten zoals sensoren, actuatoren en regelaars informatie uitwisslen.

JUMO is ook dit najaar deelnemer aan verschillende door het FHI georganiseerde events. Welke dat zijn vindt u op deze pagina.


Team leider Sensoren productie

Cees Nooij +31 294 491487 cees.nooij@jumo.net +31 294 491487

Agenda 2021

Het aanbod voor het najaar van 2021 is bekend. Verschillende toepassingen uit de industriële sensoren en automatiseringsbranche zullen wederom branchebreed worden toegelicht.

Onderstaand vind u alle informatie over JUMO kennisevents en de events van het FHI waar JUMO dit najaar aan deelneemt.

19 oktober JUMO Kennisevent KALIBRATIE

JUMO Kennisevent: Kalibratie (VOL)

19 oktober: 10.00 - 14.00 uur (incl. lunch)

Sprekers: Marco Teunizen en Dirk Kop

Locatie: JUMO Meet- en Regeltechniek B.V., Rijnkade 18 WEESP

Een van onze geliefde diensten is de optimale kalibratie van apparatuur. Hierdoor kunt u het volledige potentieel van JUMO meettechniek benutten.

Voor temperatuurkalibratie zijn wij DAkkS-gecertificeerd en wij bieden ook tests aan volgens ISO 9001, AMS2750 en CQI-9.

Een juiste meting begint met een gekalibreerde sensor. Toch kunnen er, om de juiste meting te krijgen, meerdere fouten gemaakt worden in de opbouw van de meetkring. Tijdens dit kennisevent laten wij u zien met welke factoren we te maken kunnen krijgen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Theorie | Het maken van de juiste meetkring voor temperatuurmeting
 • Praktijk | DO's en DON'ts
 • Workshop | Diverse live kalibratie voorbeelden
 • Meerwaarde van het kalibratiecertificaat

DIT EVENT IS VOL

4 november FHI event PROFIdag 2021

FHI event: PROFIdag 2021

4 november

Spreker: Dirk Kop

Locatie: Basiliek, Wiltonstraat 56 VEENENDAAL

Tijdens hét evenement over Industriële Communicatie binnen de besturingstechniek, ontmoeten leverancier, eindgebruiker en systeem integrator elkaar in de Basiliek in Veenendaal. PROFINET, PROFIBUS en IO-Link komen aan bod.

Op donderdag 4 november praat Dirk Kop van JUMO u tijdens een interessante lezing bij over de meerwaarde van productieprocesoptimalisatie.

Meer informatie en aanmelden binnenkort op deze site.

18 november FHI event Food and Beverage

FHI event: Food and Beverage

18 november

Spreker: Marco Teunizen

Locatie: Fort Altena, Tol 8 te Werkendam.

Levensmiddelen zijn een altijd aanwezig onderdeel van ons dagelijks leven. Maar alleen fabrikanten weten hoezeer de productie ervan afhankelijk is van betrouwbare processen en nauwkeurige meettechnologie.

Tijdens het event op 18 november a.s. verzorgen wij een bijdrage gericht op de machinebouw en het bieden van de juiste oplossing voor het zo efficiënt mogelijk laten verlopen van (productie)processen in de voedingsmiddelenindustrie. Hierbij staat veiligheid en de juiste meting centraal.

De belangrijkste topics zijn:

 • Do's en dont's bij werkzaamheden op de werkvloer
 • Uitleg over begrip EHEDG
 • Juiste meting van temperatuur, druk en geleidbaarheid
 • Praktijkvoorbeeld werk en veiligheid

Meer informatie en aanmelden binnenkort op deze site.

23 en 24 november JUMO kennisevent AUTOMATISERING

JUMO Kennisevent: Automatisering

23 én 24 november: 10.00 - 14.00 uur (incl. lunch)

Sprekers: Wouter Horst, Marco Teunizen, Cees Nooij, Joris Lit en Dirk Kop

Locatie: JUMO Meet- en Regeltechniek B.V., Rijnkade 18 WEESP (NL)

Tijdens dit tweedaagse evenement laten wij u de complete keten van automatisering zien en die begint bij de sensoren. Aan de hand van een aantal voorbeelden laten we de mogelijkheden van digitale sensoren zien. Vervolgens gaan we in op diverse onderwerpen, zoals de klassieke besturingstechniek, die garant staat voor een hogere productkwaliteit en minder verspilling en afval.

Een ander belangrijk onderwerp is datalogging. Om een proces te optimaliseren zijn gegevens van allerlei sensoren onontbeerlijk. Om deze gegevens te kunnen analyseren en gebruiken, moeten ze eerst worden geregistreerd en vervolgens op een veilige, maar ook toegankelijke plaats worden opgeslagen. De Cloud is een van deze mogelijkheden.

PROGRAMMA 23 NOVEMBER: 10.00 - 14.00 uur (incl. lunch)

 • Hoe kan automatisering uw proces optimaliseren?
 • Digitale sensoren
 • JUMO MeroTRON compacte regelaar en automatisering op kleinere schaal + ST
 • JUMO smartWARE en Cloud
 • Voorbeelden uit de praktijk


Naar de inschrijfpagina


PROGRAMMA 24 NOVEMBER: 10.00 - 14.00 uur (incl. lunch)

 • Hoe kan automatisering uw proces optimaliseren?
 • JUMO variTRON | data logging
 • Communicatieprotocollen
 • Visualisering
 • CODESYS

Naar de inschrijfpagina

Registratie formulier
JUMO kennis events 2021

Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld. Vul a.u.b. uw naam in.
Dit is een verplicht veld. Vul a.u.b. uw bedrijfsnaam in.
Dit is een verplicht veld. Vul a.u.b. uw e-mail adres in.

Met uw aanvraag geeft u ons een opdracht die wij graag naar uw tevredenheid willen vervullen. De in dit verband verzamelde gegevens worden opgeslagen. Om uw verzoek naar tevredenheid te verwerken, is het noodzakelijk om alle bestaande velden in te vullen (alleen de velden gemarkeerd met * zijn verplicht). We gebruiken uw gegevens om uw verzoek te verwerken als onderdeel van het bedrijfsproces. Er is geen persoonlijk gebruik. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Wij behouden de statistische analyse van geanonimiseerde datagegevens.

Contact

JUMO Meet- en Regeltechniek B.V.
Rijnkade 18 1382 GT WEESP

Neem vrijblijvend contact met ons op
tel.: 0294-491491

E-mail ons