Diagnose- en reparatieservice

Laat uw installatie niet stil staan

Beperk de uitvaltijd van uw installatie door te vertrouwen op onze gekwalificeerde technici voor diagnose en reparatie. Afhankelijk van de urgentie is diagnose en/of reparatie op korte termijn mogelijk.

Onze diensten

  • Spoedreparaties (na telefonisch overleg)
  • advies over reparaties of omzetting naar nieuwe technologieën
  • Uitbreiden van opties (typetoevoegingen)
  • hardware- en software-updates
  • functionele test
  • kalibratie
  • vervanging van (versleten) onderdelen
  • op verzoek sturen wij u een kostenraming

Uw voordelen

Snelle reparatie waardoor stilstand wordt verminderd. Gekwalificeerde technici met uitgebreide productkennis. Garantie op de uitgevoerde reparatie.

Retourzendingen

Gebruik dit formulier als u een apparaat naar ons terug wilt sturen voor diagnose of ter reparatie.

Download

Uw contactpersoon


Reparatie service

Team Service +31 294 49 14 93 +31 294 49 14 93