Definitie

Verschildruk

Het verschil tussen twee absolute drukken p1 en p2 wordt de verschildruk Δp genoemd. Het wordt vaak gebruikt in technische toepassingen voor controledoeleinden.

Hoe werkt een verschildruksensor?

Een differentiële druksensor heeft twee procesaansluitingen. De druk werkt in tegengestelde richting op het membraan. Het meetresultaat is altijd het verschil tussen de twee drukken: p2 - p1 = Δp.


Fig. 1 Schematische weergave van de verschildruksensor

Waar wordt verschildrukmeting gebruikt?

Voorbeeld filterbewaking:

In ventilatiesystemen kan de verontreinigingsgraad van een filter worden afgeleid uit het drukverschil, indien de drukken vóór en na het filter worden gemeten. Hoe vuiler het filterelement, hoe meer weerstand het biedt aan het medium dat er doorheen stroomt.

Voorbeeld flowmeting:

Een veel voorkomende toepassing van verschildruk is flowmeting in pijpleidingen. Bij deze zogenaamde verschildrukmethode wordt een verschildrukopnemer in de pijpleiding geïnstalleerd. Drukverschilopnemers zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Zij lopen taps toe in de doorsnede van de pijp en verzetten zich dus tegen het stromende medium met een weerstand die door hun geometrie wordt bepaald. Dit resulteert in een plaatselijke toename van de stroomsnelheid op het punt van de vernauwing, die op zijn beurt een verandering veroorzaakt in de statische druk stroomopwaarts (p1 stat) en stroomafwaarts (p2 stat) van de drukverschilopnemer. De drukaansluitingen voor de meting bevinden zich onmiddellijk vóór en na de verschildrukopnemer. Het drukverschil is een indirecte maatstaf voor de doorstroming.


Fig. 2 Drukverschilomvormer met statische drukdaling