Waarschuwing

Waarschuwing

Er is een ongeldige configuratie gevonden. Neem contact op met de beheerder.

 
Waarschuwing

Waarschuwing

Er is een ongeldige configuratie gevonden. Neem contact op met de beheerder.

 

Wat is predictive maintenance

Predictive maintenance is de techniek die er voor zorgt dat onderhoud op het juiste moment kan worden voorspeld.

Met behulp van een combinatie van slimme sensoren, Internet of Things (IoT), data-analyse en modellering kan apparatuur, tijdens het gebruik, continu worden gemonitord en geanalyseerd. Aan de hand van deze data kan er worden voorspeld wanneer onderhoud moet worden uitgevoerd aan de machine. Hierdoor is er een kleinere kans op onverwachte storingen, het voorkomt onnodig preventief onderhoud en de frequentie van onderhoud wordt verminderd. Door apparatuur steeds slimmer te maken verloopt zo'n proces rendabel, efficiënt en zo duurzaam mogelijk. Het geautomatiseerde onderhoudssysteem helpt het bedrijf om deze meetgegevens om te zetten in onderhoudsstrategieën.

Wat is predictive maintenance?

Predictive maintenance

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Data verzameling predictive maintenance

Hoe werkt predictive maintenance?

Ten eerste dient de data uit de machine te worden verzameld. Met de reeds bestaande gegevens (onderhoudsregistraties, machine gegevens, CMMS en historische analyses) kunnen de uitgangswaarden worden vastgesteld. Deze gegevens geven bruikbare informatie over het gedrag van de machine en vormen dan ook de basis voor predictive maintenance. Vervolgens kunnen de storingspunten worden geanalyseerd. Is er een frequentie van de storingen en hoe zijn de storingen te identificeren? Na het verzamelen en analyseren kunnen slimme sensoren, bijvoorbeeld voor temperatuur, flow en druk, op de machine worden geïnstalleerd. Zij bewaken kritische machineonderdelen of hulpsystemen om veranderingen in de conditie van de machine te signaleren. Flow sensoren bewaken het debiet van smeer- of koelwater. Ook niveau- en vloeistofsensoren kunnen worden ingezet als meet en regeltechniek. Door gebruik te maken van een IoT-platform kunnen de gegevens van de verschillende machines geregistreerd en uitgelezen worden, waarbij er alarmering- en planfuncties kunnen worden ingesteld.

Praktijdvoorbeeld Predictive Maintenance

Een eenvoudig voorbeeld hiervan is het monitoren van het gas- en elektriciteitsverbruik van je toepassing. Zodra deze meer of minder vermogen tijdens een run verbruikt, kan het zijn dat onderhoud aan branders of verwarmingselementen moet worden uitgevoerd. Als je dat dan ook koppelt aan de temperatuur stijgingen , draaiuren en min - en max temperaturen van een run, ontstaat een veel duidelijker beeld en wordt ongeplande stilstand van de installatie voorkomen.

 Gasverbruik voor predictive maintenance

Gasverbruik

Sensors Predictive Maintenance

JUMO variTRON

Predictive maintenance met JUMO Engineering

JUMO implementeert sensoren in de machines die voor predictive maintenance zorgen. Onze afdeling engineering is gespecialiseerd in het implementeren van JUMO apparatuur, voorzien van predictive maintenance. Sensoren en meet- en regelapparatuur van JUMO worden steeds slimmer waardoor het dus mogelijk wordt om op voorhand al te anticiperen op uitval en/of storingen. Systemen worden opgebouwd uit verschillende apparaten zoals bijvoorbeeld sensoren voor het meten van temperatuur, druk, niveau, flow en vloeistof. JUMO automatiseringsproducten zoals de thyristorregelaar en de SSR-schakelaar, maar ook de systemen voorzien van een PLC functie zoals JUMO mTRON T, JUMO DICON touch en het allernieuwste besturingsplatform JUMO variTRON, spelen hierin een belangrijke rol. Deze laatste meet en regelt verschillende grootheden die vervolgens kunnen worden overgezet naar een IoT platform van JUMO, zoals smartWARE SCADA en smartWARE CLOUD.

Maak een afspraak

Dirk Kop

Product specialist

Telefoon:

+31 294 491481 dirk.kop@jumo.net