Insert your alternative text
Kalibreren

Vochtigheidskalibratie

JUMO ondersteunt haar klanten gedurende de gehele productcyclus. Om deze reden bieden we via ons moederbedrijf in Duitsland natuurlijk ook kalibratie van onze sensoren voor het meten van vocht. Dit moet regelmatig worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de meetinstrumenten werken volgens de technische gegevens en dus de optimale prestaties voor u leveren.

Nauwkeurige vochtmeting is belangrijk

Vocht beïnvloedt veel eigenschappen van de lucht en de materialen waaraan het wordt blootgesteld. Het bewaken en meten van de luchtvochtigheid is belangrijk als verschijnselen zoals condensatie, corrosie, schimmelvorming, kromtrekken of vervuiling moeten worden voorkomen.

Zo moet vocht worden gemeten in industrieën die voedsel, farmaceutische producten, chemicaliën, brandstoffen, hout, textiel en papier produceren en distribueren. Musea, kunstgalerijen, datacenters, ziekenhuizen, onderzoekslaboratoria en halfgeleiderfabrikanten zijn andere instellingen of bedrijven waar het meten van vocht van cruciaal belang is.

Onze diensten

  • Kalibratie volgens de momenteel geldende normen
  • Afgifte kalibratiecertificaat (documentatie van de kalibratieresultaten
  • Bevestig een kalibratiemarkering aan het kalibratie-item
  • Aanpassingen en weergave van de gemeten waarden vóór de aanpassingen
  • Onderhoud, reparatie en reiniging

Uw voordelen

  • Onze kennis van hoogwaardige sensoren voor vochtmeting
  • Complete service
  • Snelle implementatie om downtijden te verminderen
  • Zorgen voor de optimale omgeving voor mensen, processen en producten

Uw contactpersoon


Kalibratie vocht

Team Service +31 294 49 14 93 +31 294 49 14 93