drinking water treatment
Succesverhaal drinkwaterbehandeling

Samenwerken aan duurzaam waterbeheer

Vanwege klimaatveranderingen en de gestaag groeiende wereldbevolking wordt drinkwater steeds schaarser. Dit is vooral het geval voor dichtbevolkte landen zoals India, waar meer dan 500 miljoen mensen geen of beperkte toegang hebben tot drinkwater. Om dit tekort te verhelpen en een nationale watervoorziening te realiseren, is de Indiase regering een nieuwe weg ingeslagen. Samen met het ministerie voor milieutechnologie en efficiënt gebruik van hulpbronnen Baden-Württemberg en het Fraunhofer-instituut voor  engineering en biotechnologie IGB worden methoden voor efficiënt drinkwatergebruik getest in ongeveer 100 zogenaamde "smart cities". Eén daarvan is de stad Solapur in de westelijke Indiase deelstaat Maharashtra.

Opdracht

De waterbehoefte van de megastad wordt hoofdzakelijk voorzien door het Ujani-reservoir, dat meer dan 100 kilometer verderop ligt, maar de waterkwaliteit wordt ernstig aangetast door lozingen van nabijgelegen plaatsen. De waterbehoefte van de megastad wordt hoofdzakelijk gedekt door de Ujani-dam, die meer dan 100 kilometer verderop ligt, maar de waterkwaliteit wordt ernstig aangetast door lozingen van nabijgelegen nederzettingen. Om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de kwaliteit van het ruwe water in de waterleidingbedrijven en om gerichte maatregelen ter verbetering van de drinkwatervoorziening te kunnen afleiden, moet de waterkwaliteit continu worden bewaakt via een online-waterbewakingssysteem.

Waterwinning uit het reservoir

Oplossing

De engineeringafdeling van JUMO in Fulda was verantwoordelijk voor de technische uitvoering van deze eisen; het bouwmanagement in Solapur werd verzorgd door de Indiase dochteronderneming van JUMO. Naast de digitale sensoren van de digiLine-familie werd ook het nieuwe JUMO variTron300 automatiseringssysteem gebruikt. De procesvisualisatie evenals de registratie, evaluatie en archivering van alle relevante gegevens vond plaats via de innovatieve JUMO Cloud.

Door de opbouw van een intelligent JUMO digiLine sensornetwerk kunnen parameters zoals debiet, geleidbaarheid, zuurgraad en troebelheid met één systeem gemeten worden, waardoor de bedrading van de afzonderlijke meetpunten veel sneller en efficiënter verloopt. Het enige wat nodig is, is een enkele digitale signaalleiding naar de JUMO variTRON 300 voor verdere verwerking. Het hart van het slimme automatiseringssysteem wordt gevormd door een krachtige CPU met een 800 MHz single-core processor en een klantspecifieke configuratie- en procesdata-editor.

De gegevens worden verzameld in de JUMO Cloud, die wereldwijde toegang tot de meetgegevens via alle gangbare browsers mogelijk maakt en zich kenmerkt door een hoge mate van veiligheid, alsmede waardevolle visualisatie-, alarm- en planningsfuncties. De gedetailleerde evaluatie van de gegevens en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen voor maatregelen worden elk kwartaal door de Fraunhofer IGB uitgevoerd.

Duurzaam waterbeheer in Solapur

Duurzaam waterbeheer in Solapur

Digitale waterbewaking

Digitale waterbewaking

Project resultaat

JUMO levert met zijn expertise en oplossingen een belangrijke bijdrage aan een zuinig watermanagement en traint de lokale ondernemers met betrekking tot de onafhankelijke controle en optimalisatie van de waterwaarden. Het Water Innovation Centre in Solapur laat zien hoe belangrijk het is dat afzonderlijke industrieën samenwerken om wereldwijde milieuproblemen op te lossen. Zonder het netwerk van het Duitse Waterpartnerschap e. V., waarin ongeveer 350 gespecialiseerde bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen uit de water- en afvalwatersector hun krachten hebben gebundeld, zou een dergelijke doeltreffende samenwerking op het gebied van duurzaam waterbeheer niet mogelijk zijn geweest. Het project dient daarom ook als model voor andere steden en regio's.