Druksensor voor verschildrukmeting

De verschildruk kan worden gemeten met een speciale druktransmitter voor verschildrukmeting of met 2 in de handel verkrijgbare druktransmitters. Met een verschildruktransmitter wordt het drukverschil direct in de eenheid berekend. Bij gebruik van in de handel verkrijgbare druktransmitters moet de berekening worden uitgevoerd in het nageschakelde regelsysteem. De meetapparatuur wordt bijvoorbeeld gebruikt bij filterbewaking en voor niveaumeting in gesloten tanks.

JUMO Druksensor voor verschildrukmeting

Filter
1
Hits: 6

Verschildruksensoren kopen

De belangrijkste achtergrondinformatie