Filtratie

Filtratie is het proces waarbij een vast-vloeistofmengsel in water of afvalwater kan worden gescheiden of gesplitst met filters. Voor een efficiënte filtratie is drukbewaking voor en na het filter noodzakelijk.

Onze productaanbevelingen voor uw toepassing

Meet- en regeltechniek voor een optimale filtratie

De juiste druk in het filtersysteem

Druksensoren aan het begin en einde van het systeem meten en regelen de druk. Dit zorgt voor een constante stroom en dus optimale omstandigheden voor het filtratieproces.

Uw contactpersoon


Branche specialist water en afvalwater

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92