Wort koeling

Na het filteren in de whirlpool moet het wort zo snel mogelijk naar de gistingstemperatuur worden afgekoeld. Ook hier spelen de factoren tijd en temperatuur een belangrijke rol. De doorstroomsnelheid van het wort wordt aangestuurd aan de hand van de worttemperatuur. Hoe warmer deze is, hoe langzamer de wort door de koeler stroomt.

Onze oplossingen voor uw toepassing

Wort koeling in het juiste tempo

Onze oplossing zorgt voor constante koeling

Om ervoor te zorgen dat het bier gelijkmatig door de wortkoeler stroomt, worden de temperatuur en het drukverschil gemeten, geregeld en bewaakt met een recorder. Een alarm kan ook worden geactiveerd als de koeling niet goed werkt of mislukt.