Drukmeting

Drukeenheid

Voor drukmetingen worden verschillende eenheden gebruikt. Ondanks het SI-stelsel komen eenheden als technische atmosfeer (at), fysische atmosfeer (atm) of psi (pounds per square inch) nog steeds voor in de techniek. Deze pagina is bedoeld om u te helpen uw kennis van drukeenheden te systematiseren.

Inhoudsopgave

Wat is de eenheid Pascal (Pa)?

Pascal (Pa) is de SI-eenheid voor druk en wordt gebruikt bij het definiëren van atmosferische druk. Als een oppervlakte van 1 m2 wordt belast met een gewicht van 100 g (F = 0,1 g × 10 m/s2 = 1 N), resulteert dit in een druk van 1 pa.*


1 Pa = 1 N/m2

De afkortingen MPa en hPa, die staan ​​voor megapascal (10 ^6  Pa) en hectopascal (10^2 Pa = 100 Pa), worden ook in dit artikel gebruikt.

Wanneer gebruik je bar?

De gebruikelijke eenheid voor hogere drukken in Europa is de bar (bar). Zoals u in het rekenvoorbeeld kunt zien, is Pascal (Pa) een te kleine meeteenheid voor de meeste technische toepassingen. Hieronder vindt u een omrekening van 1 bar naar de overeenkomstige drukwaarde in de eenheid Pa.1 bar = 105 N/m2 = 100 000 Pa

1 bar komt ongeveer overeen met de druk die wordt uitgeoefend door een massa van 1 kg op een oppervlakte van 1 cm2 of 10 t op 1 m2.


Een gewicht van 1 kg
op een oppervlakte van1 cm2
resulteert in een druk van 1 bar.*

Een gewicht van 10 t
op een oppervlakte van1 m2
resulteert in een druk van1 bar.*

*Opmerking: De exacte waarde van de versnelling van de zwaartekracht = 9.81 m/s²  is hier afgerond op 10 m/s².

Drukeenheid omrekenen
mbar
1 Pa 0.01
1 hPa 1
1 psi 68.97
1 mH20 98.07
1 mmHg (torr) 1.333
1 at 980.07
1 atm 1013.3

Andere drukeenheden

De wettelijk toegestane eenheid bar verving in 1978 de tot dan toe gebruikte drukeenheden at en atm. Deze worden tegenwoordig misschien niet meer gebruikt. Hun geschiedenis is echter interessant en toont het verband aan met andere drukeenheden, waarvan sommige nog steeds in gebruik zijn:

Technische atmosfeer

De technische atmosfeer was gebaseerd op de hydrostatische druk uitgeoefend door een tien meter hoge kolom water. Bij een dichtheid van ρ = 1 kg/dm3 en de versnelling door de zwaartekracht van g = 9,80665 m/s2 geldt het volgende:


1 at = 0,980665 bar = 10 mWs

De technische atmosfeer wordt meestal gevolgd door een indexteken, afhankelijk van de absolute druk (Pabs), de onderdruk (Pvac) of de overdruk (Pg), zoals die heerst bij bandenspanningstesters bij tankstations.

Torr

Zoals blijkt uit de conversies van de drukeenheid, is de eenheid atm nauw verwant aan de drukeenheid torr. De naam van deze niet-SI-drukeenheid is afgeleid van de naam van de beroemde Italiaanse natuurkundige en wiskundige Evangelista Torricelli. In 1643 voerde hij een experiment uit dat de basis vormde voor de uitvinding van de kwikbarometer.

Aangezien de omgevingsdruk waaraan we worden blootgesteld de kwikkolom in Torricelli's barometer tot een hoogte van 760 mm duwt, is 1 atm gelijk aan 760 torr.


Torr drukeenheid:


1 atm = 1.01325 bar = 760 Torr = 760 mmHg

Millimeter kwik (mmHg)

De meeteenheid mmHg is identiek aan de drukeenheid Torr en beschrijft de druk die wordt uitgeoefend door een kwikkolom van 1 millimeter hoog met een dichtheid van 13.5951 g/cm3 en een zwaartekrachtversnelling van 9.80665 m/s2.

Eenheid van druk mmHg:


1 mm Hg = 133,322387415 Pa

De millimeterkwikkolom is niet een van de SI-conforme drukeenheden, maar is een wettelijke eenheid die in de geneeskunde wordt gebruikt om de bloeddruk in de EU-staten en Zwitserland te diagnosticeren.

PSI-Pound per square inch

Van de hierboven vermelde drukeenheden zijn alleen bar en pascal opgenomen in het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI). In de Verenigde Staten zijn deze eenheden, die verwijzen naar het metrieke stelsel, ingeburgerd geraakt in de economische en technische context. Niettemin wordt overeenkomstige informatie in product specificaties gewoonlijk in psi (pounds per square inch) gegeven.1 psi = 1 ibf/in2, waarbij:


ibf - een eenheid van kracht (pondkracht), gedefinieerd als de kracht die een lichaam van 1 pond aantrekt, ervan uitgaande dat de versnelling als gevolg van de zwaartekracht een constante waarde heeft gelijk aan g = 9,80665
m/s2,

1 psi = 6.894,75729 Pa = 6.894 kPa

Drukeenheid omrekenen

Met de volgende informatie kunt u de meest voorkomende drukeenheden eenvoudig omrekenen:

  • 1 bar (bar) = 100 000 Pa = 0,1 MPa = 1,02 at = 0,987 atm = 750 Tr = 705,062 mmHg = 14,50377 psi
  • 1 megapascal (MPa) = 1000 000 Pa = 10 bar = 10,2 at = 9,87 atm = 7500,637 Tr = 7 500,615 mmHg = 145,038 psi
  • 1 pounds per square inch (psi) = 6894,76 Pa = 0,07 bar = 0,07 at = 0,07 atm = 51,71 Tr = 51,71 mmHg
  • 1 meter water kolom (mH2O) = 9806,65 Pa = 0,10 bar = 0,10 at = 0,10 atm = 73,56 Tr = 73,56 mmHg = 1,42 psi
  • 1 millimeter kwik (mmHg) = 133,322 Pa = 0,00133 bar = 0,00136 at = 0,00132 atm = 1,000000142 Tr = 0,0193 psi
  • 1 Tor (Tr) = 133,322 Pa = 0,00133 bar = 0,00136 at = 0,00132 atm = 0,999999857 mmHg = 0,0193 psi
  • 1 technische atmosfeer (at) = 98066,50 Pa = 0,981 bar = 0,968 atm = 735,561 Tr = 735,561 mmHg = 14,223 psi
  • 1 fysieke atmosfeer (atm) = 101325 Pa = 1,01325 bar = 1,0332 at = 760,002 Tr = 7 760,002 mmHg = 14,696 psi


Drukeenheid in het dagelijks leven

Een voorbeeld van het gebruik van een drukeenheid is te vinden in de specificaties van een manometer, zoals de JUMO TAROS S47 P. In de uitvoering met een meetbereik van 0 tot 6 bar relatieve druk is de maximaal toelaatbare druk 60 bar. Dit betekent dat onherstelbare schade aan het instrument optreedt bij een druk van 60 bar = 6MPa = 61.183 bij = 59.215 atm = 870.226 psi = 37503,18 mmHg.

Vermeldenswaard is ook een drukmeetapparaat zoals een drukverschilsensor voor niet-agressieve gassen. De ingangsdruk varieert van 0 tot 5 mbar. Dit betekent dat het maximale drukverschil die de sensor kan detecteren 5 bar = 10-3 Pa = 1 hPa = 0,0051 bij = 0,00493 atm = 0,0725 psi is.