Kalibreer

DAkkS-kalibratie - Wat u moet weten

Het is nog nooit zo belangrijk geweest om productieprocessen te optimaliseren, de productkwaliteit te verbeteren en de fabrieksoutput te verhogen als in de huidige VUCA-wereld. DAkkS-kalibratie is een van de belangrijkste sleutels om deze doelen te bereiken. Lees meer over DAkkS-kalibratie en de voordelen!

Inhoudsopgave

Wat is een DAkkS-kalibratie?

De afkorting DAkkS staat voor Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, die verantwoordelijk is voor de accreditatie van kalibratielaboratoria in Duitsland. De spreekwoordelijke benaming "DAkkS-kalibratie" verwijst naar een kalibratie waarbij de resultaten zijn terug te voeren op nationale normen. Deze kalibratie wordt uitgevoerd door een geaccrediteerd kalibratielaboratorium. Dat betekent dat het laboratorium werkt volgens gedefinieerde kwaliteitsnormen en erkend is door de DAkkS.

Volgens welke richtlijnen wordt een DAkkS-kalibratie uitgevoerd?

De kalibratie is gebaseerd op internationaal erkende kalibratierichtlijnen zoals de DKD-richtlijn DKD-R 5-1 (Duitse kalibratiedienst). Op deze manier zijn kalibratieresultaten internationaal vergelijkbaar en voldoen ze aan erkende normen. Tegelijkertijd zijn de kwaliteit en herleidbaarheid van kalibraties gegarandeerd.

Wat is het verschil tussen DAkkS-kalibratie en DKD-kalibratie?

Vóór 2010 werden kalibraties in Duitsland uitgevoerd volgens de specificaties van de Deutscher Kalibrierdienst (DKD). Met de oprichting van de DAkkS werd de DKD geïntegreerd in de DAkkS, zodat de DKD-kalibratie overeenkomt met de huidige DAkkS-kalibratie. De twee termen worden vaak door elkaar gebruikt.

Wat bepaalt DIN EN ISO/IEC 17025:2018?

DIN EN ISO/IEC 17025 specificeert de eisen voor test- en kalibratielaboratoria. Het bestrijkt verschillende gebieden, waaronder de deskundigheid van werknemers, het gebruik van geschikte test- en kalibratiemethoden, de herleidbaarheid van metingen naar erkende normen, de controle van meetonzekerheden, kwaliteitsborging en de bewaking van meetapparatuur. Het stelt ook eisen aan de rapportage van resultaten, inclusief de presentatie van meetonzekerheden en andere relevante informatie.

Hoe werkt een DAkkS-kalibratie?

DAkkS-kalibratie wordt uitgevoerd volgens gestandaardiseerde kalibratieprocedures. Eerst wordt het te kalibreren meetapparaat onderzocht of beoordeeld op zijn kalibratiemogelijkheden. Vervolgens worden kalibraties uitgevoerd met behulp van zeer nauwkeurige referentiestandaarden. De gemeten waarden worden vergeleken met de bekende waarden van de referentiestandaarden en gedocumenteerd.

Hoe worden de resultaten van de DAkkS-kalibratie gedocumenteerd?

Na voltooiing van de DAkkS-kalibratie ontvangen apparaateigenaars een kalibratiecertificaat. Het bevat gedetailleerde informatie over het gekalibreerde apparaat, de uitgevoerde kalibraties en de kalibratieresultaten. Het kalibratiecertificaat dient als bewijs van kalibratie dat herleidbaar is naar nationale normen en kan worden voorgelegd bij kwaliteitscontroles of vragen van klanten.

Voorbeeldkalibratiecertificaat DAkkS, pagina 1

Voorbeeldkalibratiecertificaat DAkkS, pagina 1

Voorbeeldkalibratiecertificaat DAkkS, pagina 2

Voorbeeldkalibratiecertificaat DAkkS, pagina 2

Zijn er verschillende DAkkS-kalibraties?

De eisen voor DAkkS-kalibratie kunnen variëren afhankelijk van de te meten grootheid en het meetinstrument. Ze kunnen ook verschillen in de toegepaste kalibratieprocedures, referentiestandaarden en meetonzekerheden. Het is daarom aan te raden om een kalibratielaboratorium te kiezen dat gespecialiseerd is in het betreffende apparaattype.

Hoe vaak moet een DAkkS-kalibratie worden uitgevoerd?

De frequentie van DAkkS-kalibratie hangt af van verschillende factoren zoals de eisen van de normen, de specificaties van de fabrikant en de specifieke toepassingsomstandigheden van het meetapparaat. De herkalibratieperiode wordt bepaald door de gebruiker. Als regel wordt in eerste instantie een jaarlijkse herkalibratie aanbevolen om ervoor te zorgen dat de meettoestellen nauwkeurig blijven werken. Het is belangrijk dat de gebruiker de geschiedenis van zijn meetapparaat kent en indien nodig de herkalibratieperiode verlengt of verkort om ervoor te zorgen dat het meetapparaat ook tussen de herkalibratieperioden voldoet aan de apparaatspecificatie.

Voor wie is DAkkS-kalibratie verplicht?

In veel industrieën, zoals de auto-industrie, de gezondheidszorg of de voedselproductie, zijn nauwkeurige metingen van cruciaal belang. Een onjuiste meting kan immers leiden tot kwaliteitsproblemen, veiligheidsrisico's of juridische gevolgen. Kalibratie door een geaccrediteerd kalibratielaboratorium zorgt ervoor dat meetapparatuur voldoet aan de geldende normen en eisen, zodat ze nauwkeurige resultaten leveren. Als een norm of richtlijn "meetwaarden herleidbaar naar nationale normen" voorschrijft, verdient DAkkS-kalibratie altijd de voorkeur, omdat een DAkkS-kalibratiecertificaat, in tegenstelling tot ISO-kalibratie, al als bewijs geldt.

Wat zijn de voordelen van DAkkS-kalibratie?

Zelfs bedrijven waarvoor DAkkS-kalibratie niet verplicht is, profiteren van de hoge meetnauwkeurigheid van kalibratie volgens DIN EN ISO/IEC 17025. Op deze manier kunnen ze hun interne en externe kwaliteitsdoelstellingen gemakkelijker bereiken en audits betrouwbaarder doorstaan. Extra kosten voor herhalingsaudits en terugroepacties vanwege slechte kwaliteit kunnen worden vermeden.

Wat is het verschil tussen een DAkkS-kalibratie en een ISO- of fabriekskalibratie?

Naast DAkkS-kalibratie, die bovenaan de kalibratiehiërarchie staat, zijn er nog andere kalibratieprocedures beschikbaar:

ISO-kalibratie

ISO-kalibratie wordt uitgevoerd door gespecialiseerde kalibratielaboratoria in overeenstemming met de normen van de International Organization for Standardization (ISO). De eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen en technische expertise in kalibratielaboratoria worden gedefinieerd door ISO 9001. Dit garandeert een consistente kwaliteit en herleidbaarheid naar de zogenaamde originele standaard. Als een DAkkS-kalibratie niet absoluut noodzakelijk is, niet beschikbaar is voor de te meten grootheid, of niet wordt aangevraagd uit kostenoverwegingen, kan de kalibratie dus ook worden uitgevoerd volgens ISO 9001. De kalibratiecertificaten zijn echter niet internationaal geldig.

Fabriekskalibratie

Fabriekskalibratie of fabriekskalibratie wordt uitgevoerd door de fabrikant van het meetapparaat. Het apparaat wordt gekalibreerd voor levering aan de klant om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de opgegeven specificaties. De fabriekskalibratie kan worden gebruikt als referentiepunt om de metingen van het apparaat te controleren. Er moet echter opgemerkt worden dat fabriekskalibratie over het algemeen niet dezelfde herleidbaarheid naar normen en standaarden biedt als DAkkS-kalibratie.