Chloormeting

Chloormeting

Om ongewenste bijproducten tijdens de desinfectie laag te houden, worden de omstandigheden (hoeveelheid chloor, temperatuur, pH waarde) aangepast. Bovendien kan de hoeveelheid desinfectiemiddelen wekelijks worden bepaald. Bij chloor ligt dit gehalte idealiter tussen de 0,3 en 0,6 mg / l (vrij chloor). De amperometrische meetcellen voor vrij chloor, chloordioxide en ozon zijn samen met de JUMO AQUIS 500 AS transmitter en controller erg geschikt voor deze taak.

Procesgegevens
Vrij chloor 0,3 tot 0,6 mg/l

Oplossingen

Zwemmen voor een betere gezondheid

Goed gedoseerd desinfectiemiddel dankzij nauwkeurige chloormeting

Een centrale taak van meet- en regeltechniek in zwembaden is het desinfecteren van het water. Hier wordt naast de algemene waterkwaliteit (redox en pH-waarde) ook de concentratie vrij chloor gecontroleerd. Dit maakt een precieze dosering van het desinfectiemiddel mogelijk. Zwemmers kunnen hierdoor genieten van een duik zonder het risico op ziektekiemen of huid- of oogirritatie. Meting en controle worden uitgevoerd op de centrale meetunit van het zwembad.