Koeltoren meetaparatuur voor vloeistofanalyse

Vloeistofanalyse

Net als bij drink- en zwemwater is het ook bij koelwater van belang dat de algemene hygiëne van het water gewaarborgd is. Sinds 2015 is dit ook vastgelegd in de technische richtlijn VDI 2047, deel 2. De analyse is gebaseerd op de pH-waarde en troebelheid. JUMO levert hiervoor de JUMO tecLine pH en JUMO ecoLine NTU elektroden en de JUMO AQUIS 500 pH en JUMO AQUIS RS zenders/regelaars. Deze laatste kan ook worden vervangen door de AQUIS touch S om het systeem uit te breiden met zijn controle- en registratiefuncties.

Procesgegevens
pH 7 tot 8,5
Redoxpotentiaal 330 tot 500 mV

Onze oplossingen voor vloeistofanalyse

Wij zorgen voor schoon koelwater

Onze oplossing voor vloeistofanalyse in koeltorens

Sensoren, meetomvormers en regelaars worden gebruikt om de vorming van ziektekiemen en algen te voorkomen en de kwaliteit van het koelwater te garanderen. Deze meten betrouwbaar de troebelheid en pH om het water zo nodig te behandelen met biociden of desinfectiemiddelen. Hun dosering kan op basis daarvan worden geregeld. Op verzoek kunnen extra elektroden voor chloor of broom worden gebruikt om de waterbehandeling te controleren.

Uw contactpersoon


Branche specialist water en afvalwater

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92