Wateropslag

Wateropslag

Het behandelde drinkwater wordt opgeslagen in opslagreservoirs. Het niveau in deze tanks moet voortdurend worden gecontroleerd. De reservoirs mogen immers niet leeg zijn of overlopen, maar een effectieve drinkwatervoorziening moet worden gegarandeerd.

Onze productaanbevelingen voor wateropslag

JUMO zorgt voor veiligheid in het waterreservoir

Niveaubewaking en registratie

JUMO gebruikt een niveausensor om het niveau in het waterreservoir te controleren. Daarnaast registreert, archiveert en evalueert de grafische datalogger JUMO LOGOSCREEN de gemeten waarden uit de drinkwaterbehandeling op een eenvoudige en fraudebestendige manier.

Uw contactpersoon


Branche specialist water en afvalwater

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92