pH-meting in de sedimentatie-installatie

pH-meting

Naast de geleidbaarheid is de pH-waarde een belangrijke indicator voor de drinkwaterkwaliteit. Bovendien is de pH-waarde bepalend voor de flocculatie van organische of anorganische stoffen die zich tijdens de bezinking afzetten.

Onze productaanbevelingen voor pH-meting

pH-meting bij sedimentatie

Controle van pH-waardebewaking voor soepele processen

De meting en controle van de pH-waarde in de sedimentatie wordt uitgevoerd met JUMO tecLine pH-elektroden en de JUMO dTRANS pH 02. Met deze oplossing kan de ph-waarde voor de flocculatie en sedimentatie en de daaropvolgende filtratie worden geregeld.

Uw contactpersoon


Branche specialist water en afvalwater

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92