Geleidbaarheidsmeting in de sedimentatie-installatie

Geleidbaarheidsmeting

Geleidbaarheid is een belangrijk kwaliteitskenmerk van drinkwater. Daarom wordt deze parameter ook gemeten tijdens de bezinking. Hierbij kunnen 2 combinaties van geleidbaarheidssensoren en regelaars worden gebruikt.

Onze productaanbevelingen voor geleidbaarheidsmeting

Optimale omstandigheden voor sedimentatie

Geleidbaarheidsmeting zorgt voor een goede waterkwaliteit

Met de sensoren van de JUMO tecLine CR-serie met 2 of 4 elektroden bieden wij alternatieven voor geleidbaarheidsmetingen. Een- of meerkanaals kan ook voor de regelaars worden gekozen, bijv. voor het gelijktijdig meten en regelen van de temperatuur.

Uw contactpersoon


Branche specialist water en afvalwater

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92