Chloormeting

Chloormeting

Voor het meten van de desinfectiemiddelen zijn de amperometrische meetcellen voor vrij chloor, chloordioxide en ozon bijzonder geschikt. Met behulp van een regelaar kan de dosering nauwkeurig worden geregeld. Bovendien moeten alle gemeten waarden betrouwbaar worden geregistreerd.

Onze oplossingen voor chloormeting

Gezond drinkwater

Betrouwbare chloormeting en -registratie

Voor het desinfecteren van het water meet JUMO niet alleen het chloorgehalte via een JUMO tecLine chloorelektrode en de JUMO dTRANS AS02, maar regelt het ook de dosering. Daarnaast wordt de JUMO LOGOSCREEN 600 gebruikt voor de fraudebestendige registratie, evaluatie en archivering van alle waarden.

Uw contactpersoon


Branche specialist water en afvalwater

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92