coagulatie en flocculatie installatie

Troebelheidsmeting

Aangezien door coagulatie de deeltjes uit het water in de flocculatie-installatie worden verwijderd, moet natuurlijk de troebelheid worden gemeten. Optische sensoren worden gebruikt om te bepalen of het proces effectief is en of de troebelheid van het water voldoet aan de eisen voor drinkwater.

Onze productaanbevelingen voor troebelheidsmeting

Troebelheidsmeting in de flocculatie-installatie

Helder water dankzij JUMO-sensoren

Het doel van coagulatie en flocculatie is het verwijderen van deeltjes uit het water. Deze zijn zichtbaar in de vorm van troebelheid. De optische sensor JUMO tecLine NTU bewaakt dit reinigingsproces en meet de troebelheid van het water, ook als het menselijk oog geen troebelheid meer kan zien. De waarden worden weergegeven en geregeld via de JUMO AQUIS 500 RS zender en regelaar.

Uw contactpersoon


Branche specialist water en afvalwater

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92