Niveaumeting met behulp van een niveausonde en afleesinrichting / controller

Niveaumeting

Om de processen in de afzonderlijke bassins van het filtratiesysteem soepel te laten verlopen, moet een bepaald vulniveau worden aangehouden. Na afloop van een proces kan het water van de ene tank naar de volgende worden geleid.

Onze productaanbevelingen voor niveaumeting

Altijd voldoende water in de flocculatie-installatie

Optimaal flocculatieproces

De niveaumeting in de flocculatie-installatie wordt met de niveausensor JUMO MAERA F27 uitgevoerd. De JUMO di 308 regelaar geeft de bijbehorende waarde aan. Op deze manier kan het niveau gemakkelijk worden bewaakt en gecontroleerd om een optimaal procesverloop in de flocculatie-installatie te garanderen.

Uw contactpersoon


Branche specialist water en afvalwater

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92