pH-waarde meting

pH-waarde meting

De pH-waarde meting speelt een belangrijke rol in het CIP reinigingsproces. Omdat alleen geneutraliseerd water in het riool kan worden geloosd, dient de pH-waarde te worden gemeten en het water indien nodig te worden geneutraliseerd.

Aanbevolen oplossing voor pH-waarde meting

Automatisch geneutraliseerd

Onze oplossing voor pH-meting

De pH-combi elektroden uit de JUMO tecLine HY serie worden gebruikt voor pH-bewaking. Afhankelijk van de vereisten worden de JUMO AQUIS 500 pH, JUMO dTRANS pH 02 en het meerkanalen uitleesinstrument JUMO AQUIS touch S ingezet als zenders en controllers. Deze laatste kan ook andere gemeten variabelen verwerken, biedt registratie- en besturingsfuncties en digitale interfaces. Op deze manier kan neutralisatie worden geautomatiseerd.

Uw contactpersoon


Branche specialist levensmiddelen en dranken

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92