Temperatuurbewaking in gistings- en opslagtanks

Temperatuur bewaking

Voor de gisting moet het wort een temperatuur tussen de 4 en 10°C hebben, zodat de gist optimaal werkt. Omdat gisting warmte produceert, moeten de gistingstanks voldoende gekoeld worden om de temperatuur in het optimale bereik voor de gistcellen te behouden.

Procesgegevens
Vanaf temperatuur 5 tot 6° C
Hoogste temperatuur 8 tot 15 °C
Terugkoelen 4 tot 5 °C

Aanbevolen oplossing voor gistingstemperatuur

De optimale gistingstemperatuur

Onze oplossing voor temperatuurmeting

De koeling in de gistings- en opslagtank vereist nauwkeurige temperatuurmeting en –regeling om de tijdens de gisting gegenereerde warmte in balans te houden en om de optimale temperatuur voor de gist te behouden. Wij adviseren hiervoor de JUMO diraTRON regelaar en hygiënische weerstandsthermometers.

Uw contactpersoon


Branche specialist levensmiddelen en dranken

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92