Bewaking van de uitlaatgastemperatuur

Bewaking van de uitlaatgastemperatuur

Een veel voorkomende werkwijze van vaste brandstof ketels is bivalente werking met een condensatieketel. In dit geval moet een rookgastemperatuurbewaker ervoor zorgen dat er slechts één systeem tegelijk wordt gebruikt voor de opwekking van energie.

De thermostaat voor bewaking van uitlaatgasbewaking

Veilige uitlaatgasbewaking

JUMO heatTHERM-AT

De JUMO heatTHERM-AT thermostaat wordt gebruikt als uitlaatgastemperatuurbewaking (ATW) voor een nauwkeurige meting van de uitlaatgastemperatuur en een betrouwbare uitschakeling. Het is optimaal ontworpen voor de nieuwe keteltypes. Als een er uitlaatgastemperatuur van 80 ° C wordt bereikt in de bivalente werking van een ketel voor vaste brandstoffen en een condensatieketel, wordt de condensatieketel door middel van de ATW vergrendeld.

Your contact


Branche specialist klimaattechniek

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92