SUCCESVERHAAL - Voor een schone toekomst

Nauwkeurige temperatuurbewaking in brandstofcellen

Waterstof is een essentieel onderdeel voor de klimaatneutrale toekomst. De JUMO VIBROtemp temperatuursensoren worden ingezet voor temperatuurbewaking in brandstofcellen. Met meer dan 20 jaar ervaring is de internationale onderneming Proton Motor Fuel Cell GmbH, gevestigd in Puchheim bij München, een bewezen expert in energieoplossingen met cleantech technologieën. Met bijna 100 werknemers produceert het bedrijf milieuvriendelijke waterstofbrandstofcellen en hybride brandstofcelsystemen voor de automobielsector, de scheepvaart en stationaire opstellingen, maar ook voor het treinverkeer.

Opdracht

Brandstofcellen kunnen het best worden vergeleken met de manier waarop batterijen werken. Energie wordt opgewekt door een chemische reactie tussen de anode en de kathode. De chemische reactoren in de brandstofcel zijn waterstof en zuurstof. Bij de PEM-technologie (polymer electrolyte membrane) wordt gasvormige waterstof (H2) als brandstof gebruikt en samen met zuurstof (O2) uit de lucht omgezet in zuiver water. Elektriciteit en warmte worden geproduceerd als verdere reactieproducten in de cel. In tegenstelling tot conventionele verbrandingsmotoren, kolengestookte elektriciteitscentrales en kerncentrales worden er geen toxische, radioactieve of klimaatschadelijke bijproducten geproduceerd en uitgestoten. Het enige afvalproduct is water. Voorwaarde hiervoor is echter dat bij de productie van de gebruikte waterstof uitsluitend duurzame energiebronnen worden gebruikt. De open-circuit spanning in de brandstofcel is 1,23 volt. Om hogere spanningen op te wekken, worden brandstofcellen in serie geschakeld, vergelijkbaar met zaklantaarnbatterijen, en op elkaar gestapeld tot zogenaamde "stacks".

Brandstofcelstapelmodule van Proton Motor Fuel Cell GmbH

Oplossing

Voor elke brandstofcelstapel zijn drie temperatuursensoren vereist. Deze worden geïnstalleerd in de zogenaamde media-adapterplaten. Deze platen zijn geïnstalleerd op de PEM-brandstofcelstacks en worden gebruikt voor mediadistributie en monitoring. De afzonderlijke subassemblages worden vervolgens samengebracht in stapelmodules. Voor de indirecte bewaking van het koelgedeelte zijn twee temperatuursensoren nodig. Deze zijn verantwoordelijk voor de registratie van de temperatuur van het koelcircuit (toevoer en afvoer). Een andere JUMO-sensor vervult een veiligheidstechnisch relevante taak en is in de uitgangsstroom van het luchtgedeelte van de schoorsteenmodule geplaatst. De sensor detecteert daar de temperatuur van de reactielucht en geeft een stromingsstop van de koelvloeistof aan in geval van oververhitting.

Project resultaat 

JUMO VIBROtemp temperatuursensoren worden toegepast in de brandstofcellen van Proton Motor Fuel Cell GmbH. Deze weerstandsthermometers met schroefaansluiting maken temperatuurmetingen mogelijk in bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwmachines, motoren, compressoren en in de spoorwegtechniek. Dankzij het trillingsbestendige ontwerp wordt zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden een uitstekende stabiliteit op lange termijn bereikt. In bovenstaand voorbeeld bewaken de temperatuursensoren op betrouwbare wijze temperaturen tot 150 °C.