Insert your alternative text
SUCCESVERHAAL – TEMPERATUURBEWAKING via Ethernet

Draadloze strijd tegen legionella

In Nederland worden per jaar ongeveer tussen de 300 en 400 mensen ziek van een legionellaontsteking (Legionellose). Deze ontsteking wordt veroorzaakt door de legionellabacterie en kan een acute infectie aan de luchtwegen veroorzaken. Mensen kunnen hier ernstig ziek van worden en in de meeste gevallen is een ziekenhuisopname dan ook noodzakelijk. In Nederland overlijdt circa 2-10% van de patiënten aan deze ontsteking en vooral bij mensen op hoge leeftijd is de kans op overlijden groter.

Opdracht

Besmetting gebeurt voornamelijk via de waternevel. In het water zelf zitten weinig legionellabacteriën maar kunnen in het water wel erg snel groeien, vooral als het water stilstaat en tussen de 25 en 45 graden warm is. Als de temperatuur langdurig onder de 50 graden is, kan er een gevaar voor Legionella ontstaan. Besmetting ontstaat door het inademen van de aerosolen, hele kleine druppeltjes water, bij bijvoorbeeld het douchen.

Iedereen kan Legionellose krijgen, maar in de praktijk komt het zelden voor bij mensen onder de 40 jaar. Mensen ouder dan 60 jaar, mensen met een slechte gezondheid, mensen die roken of mensen die een verminderde afweer hebben door medicijnen, hebben een verhoogd risico op een infectie.

Ziekenhuizen, verzorgingshuizen en woonzorgcentra zijn risicolocaties en voor deze bedrijven en instellingen gelden strenge regels wat betreft legionellapreventie. Naast risicoanalyses, het nemen van maatregelen, watercontroles en een logboek, worden er ook extra eisen gesteld aan het aanleggen, onderhouden en beheren van de leidingwaterinstallatie.


De aanwijsthermometers zijn vervangen door de JUMO Wtrans

De aanwijsthermometers zijn vervangen door de JUMO Wtrans draadloze temperatuurmeter

Legionelladeeltjes onder de microscoop

Legionelladeeltjes onder de microscoop

Oplossing

Installatiebedrijf JC Kersbergen heeft voor Woonzorgcentrum Het Kampje te Loenen aan de Vecht een legionelladetectie en bewaking ingebouwd. De bewoners van Het Kampje zijn senioren met een zorgvraag en daarom is er extra voorzichtigheid geboden in het kader van legionella. Tijdens de renovatie van het gebouw zijn er door JC Kersbergen in elke kamer regelafsluiters geplaatst. Het nadeel van regelafsluiters met een aanwijsthermometer is dat deze niet zijn in te lezen in het gebouwbeheersysteem van Het Kampje. Om monitoring en bewaking sneller en gemakkelijker te laten plaatsvinden is gebruik gemaakt van het mTRON T systeem van JUMO Meet en Regeltechniek. Voor het op afstand inzichtelijk maken van de temperaturen zijn 43 Wtrans zenders (een draadloze temperatuurmeter) en 3 Wtrans ontvangers ingezet. Bij de zenders heeft JUMO de beschermbuis aangepast, zodat deze perfect passen in de regelafsluiters.

De gegevens van de Wtrans ontvangers komen binnen in het mTRON T systeem waar de waarden op de CPU kunnen worden uitgelezen. Deze zijn ook via de webserver bereikbaar op zowel computer, tablet en telefoon. Een plattegrond van het woonzorgcentrum is hierin aanwezig en bij een melding wordt direct de desbetreffende kamer aangegeven.


Project resultaat

Het gebruik van het mTRON T systeem maakt manuele controle van de temperaturen per kamer overbodig. De gebouwbeheerder kan nu snel en op afstand de gegevens monitoren, zonder dat hier bekabeling nodig is tussen de sensoren en de ontvangers. In de CPU kan de gebouwbeheerder monitoren waar de temperatuur onder de 60 graden is. Vanuit de ontvanger ontvangt deze een relais melding als de temperatuur onder de 55 graden komt. Risico temperaturen kunnen via deze weg sneller in kaart worden gebracht en daardoor kan er direct worden ingegrepen met betrekking tot legionella preventie.