Insert your alternative text
SUCCESVERHAAL – GEVAARLIJKE STOFFEN IN DE LANDBOUW

Reductie gevaarlijke stoffen in de landbouwsector

Nederland telt momenteel ongeveer 30.000 graasdierbedrijven. Onder graasdierbedrijven vallen alle soorten melkveebedrijven, maar ook fokkerijen van bijv. paarden en pony’s. Daarnaast bevinden zich in Nederland ongeveer 4600 zgn. hokdierbedrijven voor het fokken van vleesvarkens en kippen. Deze veeteeltbedrijven produceren samen een groot gedeelte van onze voedselvoorziening, zoals zuivelproducten en vlees, en waren in 2017 goed voor een export recordwaarde van 4,9 miljard euro aldus cijfers van het CBS. Deze bedrijven zorgen echter ook voor veel ammoniakuitstoot en stank. Met strenge wetgeving omtrent emissieverlaging behoeft het geen uitleg dat het van groot belang is voor veeteeltbedrijven om een installatie neer te zetten die deze uitstoot reduceert.

Opdracht

Om schadelijke uitstoot van gassen in de lucht te reduceren worden al geruime tijd luchtwassers op grote schaal ingezet bij varkens- en kippenstallen. Het voordeel van luchtwassers is dat deze de uitstoot van stoffen die het milieu aantasten reduceren. Er zijn hiervoor meerdere typen luchtwassers inzetbaar. Zo zijn er chemische luchtwassers maar ook biologische luchtwassers. Ook bestaan er combi-luchtwassers die de verschillende technieken combineren.

Toonaangevende partner op het gebied van klimaattechniek en luchtreiniging is de firma INNO+ uit Panningen. INNO+ levert verschillende types luchtwassers voor stalinrichting. De zogenaamde chemische luchtwassers reduceren alleen met behulp van water met zwavelzuur, terwijl biologische luchtwassers werken met behulp van bacteriën. Chemische luchtwassers reduceren alleen ammoniak en een groot gedeelte van het stof, biologische luchtwassers reduceren ook andere geuren dan die van ammoniak.


landbouw

Landbouw

Besturingssysteem Inno+ voorzien van JUMO analysesensoren

Besturingssysteem Inno+ voorzien van JUMO analysesensoren

Oplossing

Voor het reduceren van ammoniak uitstoot is het belangrijk dat er juist gemeten wordt. Bij het reinigen van lucht wordt gebruik gemaakt van zuiveringsunits die veelal naast de stal geplaatst worden. In deze zuiveringsunits bevindt zich een honingraatsysteem van kunststof wat continu gespoeld wordt met water. Dit water gaat een verbinding aan met de lucht uit de stallen. De vervuilde lucht wordt in deze units gewassen. Om dit proces optimaal te laten verlopen is het belangrijk dat het proceswater in de luchtwasser een stabiele pH waarde heeft 6,5 tot 7,5.

Door de opgenomen ammoniak wordt het water op den duur basisch. Dit vermindert de reinigende werking waardoor ammoniak niet meer voldoende kan worden opgenomen. Door zwavelzuur aan het water toe te voegen wordt de basische werking opgeheven en kan ammoniak weer beter worden opgenomen.


Project resultaat

Het meten van de pH-waarde is dus van een cruciaal belang en een belangrijk onderdeel in het reinigingsproces. Een tweede belangrijke factor in het reinigingsproces is het meten van de verzadiging van het water. Verzadigd water verliest ook de reinigende functie. Het inzetten van nauwkeurige geleidbaarheidssensoren is dan essentieel en zorgt er voor dat het verzadigede water tijdig word ververst. JUMO is al jarenlang een betrouwbare partner van INNO+ en samen streven wij naar een verdere optimalisatie van het leefklimaat voor mens en dier.