Insert your alternative text
SUCCESVERHAAL – GEAVANCEERDE BRANDERTECHNIEKEN

Gecontroleerd te werk bij de industriële verbrandings­processen

ICAM Industriële brandertechniek uit Mijdrecht is specialist in geavanceerde brander technieken en levert een breed spectrum aan producten, diensten en op maat gemaakte installaties voor industriële toepassingen. Zo leveren zij gasbranders voor o.a. moffelovens, spuitcabines en droogovens; oliebranders en diverse onderdelen. Speciaal voor een pyrolyse oven is ICAM, in samenwerking met PYROX bvba, op zoek gegaan naar een automatiseringssysteem met voldoende vrijheid in aanpassingsmogelijkheden.

Opdracht

Pyrolyse wordt ook wel kraken of droge destillatie genoemd. Het is een proces waarbij organisch materiaal wordt ontleed door het te verhitten op hoge temperatuur. Het temperatuurbereik ligt hierbij tussen de 200–900 °C zonder dat er zuurstof bij kan komen. Dit zorgt ervoor dat grote moleculen worden afgebroken en steeds kleiner worden. In tegenstelling tot verbranding, wat wel met aanwezigheid en verbruik van zuurstof plaatsvindt. Een praktisch gebruik van pyrolyse is het schoonmaakprogramma van sommige moderne ovens dat bij tot wel 518°C alle aangekoekte resten verwijdert. Ook het kraken van aardolie is een pyrolyseproces.


ICAM / PYROX pyrolyse oven

De oven van ICAM/PYROX wordt door een opdrachtgever ingezet voor het recyclen van apparatuur. Veel industriële apparaten dienen voor recycling ontdaan te worden van verf en lak resten evenals hardnekkige vet- of vuilresten. Pyrolyse leent zicht bij uitstek voor het verwijderen van dergelijke vervuiling. Tijdens dit proces dient de oven op een bepaalde temperatuur te worden ingesteld.

Voor het brandingsproces zijn een aantal stappen noodzakelijk. Zo worden bij aanvang eerst alle nodige actuatoren en ingangen door het automatiseringssysteem gecontroleerd op fouten. Indien er geen foutmeldingen zijn wordt de volgende programmastap gestart, de lucht in de oven en nabrandkamer gedurende een korte tijd geventileerd waarna de nabrandkamer wordt opgewarmd.

Is de gewenste temperatuur bereikt dan wordt de ovenbrander gestart. De oventemperatuur zal de ingestelde waarde van het procesprogramma volgen. Wanneer de ovenbrander is uitgeschakeld blijft de nabrander nog geruime tijd nabranden om zodoende een schone lucht te garanderen. Als alle branders zijn uitgeschakeld kunnen de luchtkleppen geopend worden om het product in de oven terug te koelen tot de ingestelde temperaturen zijn bereikt. Indien deze zijn bereikt wordt de ventilator stopgezet en is het proces beëindigd.


JUMO mTRON T ingebouwd in pyrolyse oven

JUMO mTRON T ingebouwd in pyrolyse oven

ICAM / PYROX pyrolyse oven

Schematische weergave pyrolyse proces

Oplossing

Het spreekt voor zich dat bij industriële verbrandingsprocessen gecontroleerd te werk gegaan dient te worden. Voor de toepassing bij ICAM zocht men naar een automatiseringssysteem met klant specifieke aanpassingsmogelijkheden om het gehele verbrandingsproces te controleren, te bewaken, te regelen en te registreren. JUMO mTRON T voorziet in de mogelijkheid om verschillende gebruikersniveaus te selecteren.

De vrijheid om aanpassingen door te voeren heeft ICAM doen besluiten met JUMO de samenwerking aan te gaan. Zo kan de opdrachtgever vanuit de operator modus van het mTRON T systeem de oven bedienen, vanuit het manager niveau kunnen oven instellingen aangepast worden en vanuit het master niveau heeft de gebruiker bevoegdheid om gebruikersinstellingen te wijzigen en onderdelen in werking te stellen in handbediening.

Voor individuele regelapplicaties beschikt het automatiseringssysteem JUMO mTRON T over een PLC besturing (CoDeSys V3), programma regelaar, grenswaarde controlefuncties en mathematische en logische modules. De configuratie van de hardware en de software en de configuratie van de gemeten waarden en controle functies worden uitgevoerd in het setup programma.

De gebruiker van de oven van ICAM kan met behulp van de programma editors van CoDeSys conform IEC 61131-3 zelf eenvoudig een bestaand programma aanpassen of een nieuw programma aanmaken. Hierdoor wordt proces efficiëntie aanzienlijk verhoogt.

Omdat in de oven naast de oventemperatuur ook de luchtdruk, gasdruk en waterdruk van de ingebouwde blusinstallatie geregeld dienen te worden is ook gebruik gemaakt van verschillende industriële sensoren van JUMO.

Voor het bewaken van de maximale oven temperatuur, de thermische beveiliging van het interne ventilatiesysteem en het gaslekdetectiesysteem is naast het mTRON T systeem gebruik gemaakt van JUMO veiligheidstemperatuurbegrenzers en –bewakers.


Project resultaat

Voor de toepassing bij ICAM zocht men naar een automatiseringssysteem met klant specifieke aanpassingsmogelijkheden om het gehele verbrandingsproces te controleren, te bewaken, te regelen en te registreren. JUMO mTRON T voorziet in de mogelijkheid om verschillende gebruikersniveaus te selecteren.