Insert your Text here.

Insert your alternative text
SUCCESVERHAAL

Debietmeting in stadsverwarmingssystemen

Opdracht

In Oostenrijk filtert het uitlaatgasreinigingssysteem meer dan 90% van de stikstof + zwaveldioxide en bijna 100% van het stof wat uit de uitlaatgassen komt. De hoge efficiëntie van de installatie is gedeeltelijk te danken aan het gebruik van warmtewisselaars. In de condensatiepijpen van een warmtewisselaar in een elektriciteitscentrale moeten debiet en temperatuur continu worden gemeten. Deze twee variabelen bepalen het rendement van de warmtewisselaar, maar de ultrasone debietmeters die oorspronkelijk werden gebruikt, presteerden niet goed in deze toepassing.

Sommige debietmeters vereisen een zeer lang stuk pijp, tot 50 x de nominale pijpmaat. En stroomopwaarts van het meetpunt om de stroming te stabiliseren nadat zij door bochten, kleppen of vernauwingen zijn gegaan. Dit heeft grote gevolgen voor de omvang van de installaties. De klant wilde een debietmeter die in compactere installaties kon worden gebruikt. 

Bovendien kan het water in het proces een geleidingsvermogen hebben van 6,4 μS/cm en een temperatuur van 65 °C. Voor geleidbaarheden <20 μS/cm zijn voor elektromagnetische metingen gewoonlijk speciale apparaten nodig met een sterker magnetisch veld en een hogere bemonsteringsfrequentie om een betrouwbare meting te waarborgen.


Oplossing

De installateur gebruikt een elektromagnetische debietmeter van JUMO om het debiet te meten. Want bij de JUMO flowTRANS MAG S01 bedraagt de benodigde afstand tussen bochten, afsluiters, vernauwingen en de flowmeter slechts het 3-voudige van de nominale buismaat.

Bovendien beschikt de JUMO flowTRANS MAG S01 standaard over spoelen met een zeer sterk elektromagnetisch veld, die een stabiele meting bij geleidbaarheden <20 μS/cm garanderen en aan de hoge eisen van de klant voldoen, zonder dat er beduidend duurdere meetoplossingen nodig zijn.


De oplossing: JUMO flowTRANS MAG S01

Project resultaat

De diagnosefunctie maakt een snelle opsporing van ongewenste afzettingen op de elektrode mogelijk. Dergelijke vervuiling komt vaak voor wanneer de debietmeter in heet water wordt gebruikt.

De flexibele plaatsing zonder lange voorbereidingsperiode, eenvoudige configuratiemogelijkheden en uitstekende meetresultaten bij lage geleidbaarheid van het product hebben de klant uiteindelijk tot de keuze van de flowmeter JUMO flowTRANS MAG S01 gebracht.

Ons succes is het succes van de klant!