Succesverhaal zuivering industrieel water

Vacuüm destillatie beschermt het milieu

Water wordt in veel processen als hulpstof gebruikt. Of het nu gaat om hoogzuivere waterkwaliteiten in spoel- en reinigingssystemen, koelwater of als oplosmiddel voor behandelingschemicaliën in galvaniseer- of etsbaden. Het vervuilde productieafvalwater wordt meestal opgevangen in tanks. Er vindt dan een vaak tijdrovende en kostbare ontgifting, filtering en chemische neutralisatie plaats. Tegenwoordig wordt er steeds meer aandacht besteed aan afvalwaterbehandeling. Zo stond ook JUMO voor de opgave om haar eigen verouderde, klassieke afvalwatersysteem volledig te vervangen.

Opdracht

De installatie bestond uit een verzameltank en een batchverwerkingsinstallatie. Hierbij werd de pH-waarde verhoogd met kalkmelk en werd chromaatontgifting uitgevoerd met natriumdithioniet. De vaste stoffen werden gescheiden met behulp van een kamerfilterpers. Nadelen van deze oplossing waren onder meer hoge personeelskosten en grote hoeveelheden niet-recyclebaar slib als gevaarlijk afval.

Een deel van de afvalwaterbehandelingsunit van JUMO

Oplossing

Voor de algehele renovatie van het gebied besloot JUMO daarom een ​​vacuümdestillatiesysteem aan te schaffen. Hierbij wordt het afvalwater onder onderdruk verdampt bij circa 85 °C. Een dampcompressor comprimeert vervolgens de waterdamp tot normale druk (ongeveer 120 °C). De waterdamp kan dan de overtollige energie leveren voor het verdampen van het afvalwater. Het destillaat wordt weer ter beschikking gesteld aan de productiegebieden als gebruikswater in zuivere waterkwaliteit.

Ook in de nieuwe oplossing wordt JUMO meettechniek toegepast. Een belangrijke leidende parameter is de pH-waarde. Cyclische temperatuur- en drukveranderingen en een bedrijfstemperatuur van 95 °C op het ingebouwde pH-meetpunt stellen bijzonder hoge eisen aan de pH-elektrode. Daarom wordt de hoogwaardige JUMO tecLine HY met zirkoniumdioxidemembraan gebruikt. Een speciale interne structuur en een speciale gel-elektrolyt geschikt voor hoge temperatuur en hoge druk zorgen voor betrouwbare metingen.

De pH-elektrode JUMO tecLine wordt bediend met een nieuwe, digitale zender van het type JUMO digiLine. Deze wordt direct op de kop van de elektrode geschroefd en digitaliseert zo de meetwaarden dicht bij het meetpunt zelf.De sensor en meetkop vormen een eenheid zolang het slijtagedeel van de pH-elektrode werkt. Als deze aan het einde van zijn natuurlijke levensduur komt, wordt de elektronicakop opnieuw gebruikt met een nieuwe elektrode. Andere meetgrootheden in een dergelijk systeem zijn druk en temperatuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de robuuste JUMO dTRANS p30 druktransmitter en JUMO Pt100 weerstandsthermometer.

Buitenaanzicht van het vacuümdestillatiesysteem bij JUMO

Het vacuümdestillatiesysteem is uitgerust met technologie van JUMO

Binnenaanzicht van het vacuümdestillatiesysteem bij JUMO

Een kijkje in het vacuümdestillatiesysteem bij JUMO

Projectresultaat

De keuze voor een vacuümdestillatiesysteem heeft JUMO zijn vruchten afgeworpen. Ongeveer 95% van de energie wordt bespaard in vergelijking met atmosferische destillatie. Omdat bij JUMO overtollige energie wordt opgewekt met zonne-energie en eigen WKK-installaties, is het geïmplementeerde water-energieproces ook vanuit energieoogpunt zinvol. Het nieuwe systeem zou veel compacter gebouwd kunnen worden. Er is praktisch geen vuil en slechts één IBC-container om het condensaat op te vangen. Omdat het destillaat weer beschikbaar is voor de productiegebieden als gebruikswater in zuivere waterkwaliteit, worden ook hier waardevolle hulpbronnen bespaard en wordt ons milieu beschermd.