Käseherstellung
Succesverhaal van kaasrijping

Alles over kaas

Duitsland is een kaasland. Per hoofd van de bevolking wordt jaarlijks bijna 25 kilogram geconsumeerd, en 1,1 miljoen ton wordt uitgevoerd. Van de Noordzee tot de Allgäu worden ongeveer 150 regionale en nationale kaasspecialiteiten aangeboden door grote en kleine zuivelfabrieken. De kaasproductie is een traditioneel ambacht dat in eeuwen niet is veranderd. Maar hoewel de principes nog steeds ongewijzigd zijn, vindt de moderne technologie steeds meer haar weg naar de kaasproductie.

Opdracht

De kaasmakerij Gebr. Baldauf GmbH & Co. KG exploiteert verschillende kleine dorpszuivelfabrieken in de Allgäu-regio in Duitsland, waar de kwaliteit van de kaas moet worden geoptimaliseerd met behulp van warmtebehandelingskamers. Daartoe worden tijdens het rijpingsproces themofiele kaasculturen gebruikt, die voor een mildere smaak zorgen. Terwijl conventionele, mesofiele culturen reeds optimaal werken bij 25 °C, is dit bij hun thermofiele verwanten pas het geval bij aanzienlijk hogere temperaturen. Anderzijds kan het proces zeer nauwkeurig worden geregeld via de pH-waarde. Op 2 locaties moesten de warmtebehandelingskamers daarom worden geregeld door middel van een temperatuurprofiel, het proces zeer nauwkeurig worden gestuurd via de pH-waarde en zo een constant hoge productkwaliteit worden gegarandeerd. De procesgegevens moeten worden geregistreerd en toegang op afstand via het internet moet mogelijk zijn.

.


De kaasmakerij Gebr. Baldauf GmbH & Co. KG

Oplossing

Met het automatiseringssysteem JUMO mTRON T, het meerkanaalsmeetinstrument JUMO AQUIS touch en JUMO temperatuursensoren en pH-elektroden kon aan al deze eisen voldaan worden. Het mTRON T-systeem van JUMO is modulair opgebouwd. Dit betekent dat een grote verscheidenheid van meetwaarden nauwkeurig kan worden geregistreerd en gedigitaliseerd. In het geval van de oplossing voor de kaasmakerij in de Allgäu wordt de bediening volledig via individuele processchermen uitgevoerd. Deze maken programmakeuze, programmastart en de invoer van een batchveld mogelijk. De pH-waarde in de kaas wordt met de JUMO AQUIS touch via een insteekelektrode gemeten, de temperatuur wordt via een insteekvoeler gemeten. De verwarmingskamers in beide zuivelfabrieken zijn verbonden met het hoofdkantoor van het bedrijf. De partijgegevens van de fabrieken worden op de server van het hoofdkantoor uitgelezen en de overeenkomstige formulierafdrukken worden als PDF-documenten op de server opgeslagen.


JUMO mTRON T multifunctioneel paneel

JUMO mTRON T multifunctioneel paneel

Schakelkast zuivel rijpkamer

Schakelkast zuivel rijpkamer

Project resultaat

De klant wilde een complete oplossing die eenvoudig en gedecentraliseerd te bedienen was, en wilde zich niet te veel zorgen maken over technologie. JUMO leverde niet alleen de benodigde componenten, maar zorgde ook voor de volledige implementatie.