Image alt text 1

Image description 1

Image alt text 2

Image description 2

Waarschuwing

Waarschuwing

Er is een ongeldige configuratie gevonden. Neem contact op met de beheerder.

 
Succesverhaal - Bruine de Bruin

Waterbehandeling met omgekeerde osmose

Omgekeerde Osmose installaties worden ook wel RO-installaties genoemd omdat dit verwijst naar de afkorting van de Engelse benaming Reverse Osmosis. Onlangs heeft JUMO voor een project met een RO-installatie verschillende meet- en regelapparatuur geleverd.

Opdracht

In dit praktijkvoorbeeld bekijken we de optimalisatie van een RO-installatie bij onze klant Bruine de Bruin in Aalsmeer. Doel van deze RO-installatie is het verkrijgen van bruikbaar koelwater voor de industrie. Bruine de Bruin is sinds 1965 producent van diverse waterbehandelingsapparatuur en beschikt net als JUMO over een wereldwijd distributienetwerk.


Succesverhaal Bruine de Bruin

Oplossing

Omgekeerde osmose

De membraantechniek omgekeerde osmose werkt door middel van een drukverschil aan twee zijden van een semi-doordringbaar membraan. Dit membraan heeft het vermogen de in het water aanwezige stoffen, zoals zouten, zware metalen, bacteriën, virussen en schimmels te scheiden. Omgekeerde osmose is een milieu vriendelijke werkwijze. Chemische middelen komen er niet aan te pas.

De RO-installatie

Een RO-installatie van Bruine de Bruin wordt onder andere gevoed met anaeroob bronwater, dat onder een benodigde druk door de installatie wordt gevoerd. Om externe vervuiling te weren uit de RO-installatie en leidingstoringen te voorkomen, worden zogenaamde kaarsenfilters gebruikt. Het water wordt in een drukvat door één of meerdere langwerpige elementen – ook wel kaarsen genoemd – geperst. Dit gebeurt van buiten naar binnen, waardoor de af te vangen deeltjes aan de buitenkant achterblijven. Deze filters worden bewaakt door een drukverschilmeting. Een centrifugaalpomp brengt het water vervolgens op de gewenste werkdruk, zodat de membranen het water en de zouten effectief kunnen scheiden door middel van omgekeerde osmose.


Bruine de Bruin heeft hiervoor gebruik gemaakt van de JUMO MIDAS druksensor

Projectresultaat

Membraankeuze en wateranalyse

Aan de levering van iedere RO-zuiveringsinstallatie gaat het nodige onderzoek vooraf. Eerst wordt rekening gehouden met de specifieke wensen van de klant. Daarna wordt een analyse van het beschikbare water (voedingswater) gemaakt. Er zijn nogal wat soorten water; zeewater, bronwater, leidingwater, afvalwater of oppervlaktewater. Elke watersoort is anders en stelt specifieke eisen aan waterbehandelingstechniek. Bruine de Bruin past afhankelijk van de behandeling diverse soorten membranen toe, onder andere geschikt voor leidingwater-, brakwater-, zeewater of afvalwater.
Naast een membraankeuze is wateranalyse bij iedere RO-installatie van onmisbaar belang. Het zijn onder meer de beoogde capaciteit én de kwaliteit van het water die bepalen hoe het ontwerp van een benodigde RO-installatie eruit komt te zien. Voor het behouden van de juiste waterkwaliteit in de RO-installatie heeft Bruine de Bruin gebruik gemaakt van sensortechnologie van JUMO.

Niveaubewaking

Het waterniveau in een door de RO-installatie gevulde schoonwateropslag, wordt continu gemonitord met niveausensoren. Tijdens niveaubewaking wordt de gemeten druk op het meetsysteem van de niveausensor doorgegeven als standaardsignaal. Dit signaal is lineair  evenredig met de stijgende vloeistofkolom in de schoonwateropslag. Voor deze taak heeft Bruine de Bruin niveausensoren van JUMO ingezet. De kern van de JUMO MAERA niveausensor is de piëzoresistieve meetcel die zich onderscheidt door hoge belastbaarheid en garant staat voor veilige, betrouwbare en temperatuurbestendige meting. De geïntegreerde beveiliging tegen omgekeerde polariteit van de voedingsspanning, beschermt het meetinstrument tegen beschadiging en zorgt voor maximale veiligheid tijdens de inbedrijfstelling.

Drukbewaking

De kaarsfilters geplaatst op de RO-installatie worden bewaakt door een drukverschilmeting. Bruine de Bruin heeft hiervoor gebruik gemaakt van de JUMO MIDAS druksensor. Deze druksensor biedt stabiliteit van de meting op lange termijn van <0,2% en is eenvoudig te installeren, zowel mechanisch als elektrisch. Deze druksensor beschikt over een volautomatische meet- en ijkinrichting en biedt een diagnosefunctie op het schakelcircuit. Met de Quickon klemtechniek zorgen de veercontacten voor een betrouwbare elektrische verbinding, zelfs bij eventuele grote temperatuurschommelingen. Door deze elektrische verbinding kan Bruine de Bruin de installatietijd en daarbij behorende kosten aanzienlijk verlagen.