Digitale drukcellen met laag energieverbruik

JUMO CEROS S02 M en C02 M - nu ook voor low-power energietoepassingen

De JUMO CEROS S02 M en C02 M drukcellen met geïntegreerde signaalconditionering leveren een temperatuurgecompenseerd en gekalibreerde digitaal uitgangssignaal voor druk- en temperatuurwaarden. Zij zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met laag stroomverbruik.

Downloads zur Pressemeldung

Persbericht (Duits)
(DOCX, 219kB)
Persfoto
(TIF, 4.47mB)

Zowel een piëzoresistieve (JUMO CEROS S02 M) als een keramische dikke-film versie (JUMO CEROS C02 M) zijn beschikbaar. De piëzoresistieve versie is verkrijgbaar in meetbereiken van 100 mbar tot 100 bar relatief en van 1 tot 100 bar absoluut, de keramische dikfilmversie in bereiken van 1,6 tot 60 bar relatief. De bedrijfstemperaturen liggen tussen -40 en +125 °C.

Een ander bijzonder kenmerk van de drukcellen is het uiterst lage stroom- en energieverbruik. Kortom de ideale partners voor toepassingen met lage energiebehoeften, zoals hand-held apparaten met batterijvoeding.

De nieuwe drukcellen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in druktransmitters, niveausensoren, dataloggers of digitale manometers. Door de geringe oppervlakteruwheid kan de JUMO CEROS S02 M ook in hygiënische ruimtes geplaatst worden.

Heeft u nog vragen?


Perscontact

Saskia van der Laan +31294768050 Saskia.vanderLaan@jumo.net +31294768050