temperature transmitter
BLOG

Temperatuurmeetomvormer – werkingsprincipe en uitvoeringen

Een temperatuurmeetomvormer is een veelgebruikt apparaat in meetsystemen. Hoe werkt het en waarvoor wordt het gebruikt? Welke uitvoeringen zijn er? Wat is het verschil tussen een temperatuursensor en een temperatuurmeetomvormer? Ontdek alle antwoorden op jouw vragen in deze blog.

Wat is een temperatuurmeetomvormer?

Een temperatuurmeetomvormer is een apparaat dat meetsignalen verwerkt en/of omzet. Temperatuurmeetomvormers kunnen zelfstandige apparaten zijn, maar ze kunnen ook direct verwerkt worden in temperatuursensoren.

Temperatuurmeetomvormer – werkingsprincipe

Temperatuurmeetomvormers verwerken het signaal van een temperatuursensor. De omvormer zorgt voor de linearisatie en omzetting van het analoge meetsignaal. De temperatuursensor levert een meetsignaal zoals een weerstand (Ω) of een spanning (mV) en de meetomvormer zet dit signaal om in een spannings of stroomsignaal (0...10V / 4...20mA).

Voorbeeld 1 werking temperatuurmeetomvormer

Meetomvormer bereik: 4 … 20 mA.
Ingesteld temperatuurbereik: 0 … 100°C

Gemeten stroom bij 0°C  = 4 mA.
Gemeten stroom bij 100°C = 20 mA.

Het temperatuurbereik van 0 … 100°C wordt verdeeld tussen de 4 en 20 mA. Dat is een verschil van 16 mA en 100 graden.In dit voorbeeld betekent dat dus, dat elke stijging van 1 mA, een temperatuurstijging van (100/16=) 6,25 graden betekent.

Gemeten stroom = 12 mA. Wat is de temperatuur?

Start bereik stroom = 4 mA, dus een verhoging van 8 mA.
Temperatuurverhoging = (8x6,25 =) 50 graden.

Start bereik temperatuur = 0°C
Werkelijke temperatuur = (0+50 =) 50°C

Voorbeeld 2 werking temperatuurmeetomvormer

Meetomvormer bereik: 4 … 20 mA.
Ingesteld temperatuurbereik: -50 … 150°C

Gemeten stroom bij -50°C  = 4 mA.
Gemeten stroom bij 150°C = 20 mA.

Het temperatuurbereik van -50 … 150°C wordt verdeeld tussen de 4 en 20 mA. Dat is een verschil van 16 mA en 200 graden.In dit voorbeeld betekent dat dus, dat elke stijging van 1 mA, een temperatuurstijging van (200/16=) 12,5 graden betekent.

Gemeten stroom = 12 mA. Wat is de temperatuur? 

Start bereik stroom = 4 mA, dus een verhoging van 8 mA.
Temperatuurverhoging = (8x12,5 =) 100 graden.

Start bereik temperatuur = -50°C
Werkelijke temperatuur = (-50+100 =) 50°C

De ingestelde waarden zijn dus erg belangrijk. Deze waarden zijn natuurlijk volledig afhankelijk van de toepassing.

Afhankelijk van het type en het bereik van de meetomvormer, kan de temperatuur tot wel een honderdste graad worden bepaald.
Taak meetomvormer

De hoofdtaak van temperatuurmeetomvormers is het omzetten van het analoge signaal van het  meetelement naar een gestandaardiseerd uitgangssignaal. Soms wordt dit analoge signaal omgezet naar een digitaal signaal. 

Moderne temperatuurmeetomvormers met digitale transmissietechnologie hebben echter veel meer te bieden, bijvoorbeeld aanzienlijke verbeteringen op het gebied van meetnauwkeurigheid, veelzijdigheid, veiligheid en kostenbesparing.

Samenvattend zijn de voordelen van het gebruik van meetomvormers in het temperatuurmeetproces:

 • Het signaal van de temperatuursensor is beter bestand tegen storingen in industriële omgevingen, zelfs over lange afstanden.
 • Ze zorgen voor galvanische isolatie (afhankelijk van het type omvormer) tussen het Pt100 circuit en het ingangssignaal
 • Ze maken het gebruik van gewone transmissiekabels mogelijk in plaats van compensatiekabels.
 • Vereenvoudigd onderhoud en betere diagnosemogelijkheden.
 • Het uitgangssignaal is compatibel met veel standaardapparaten.


Meetsysteem met JUMO Wtrans B draadloze temperatuurtransmitter gemonteerd in de sensorkop

Temperatuursensor versus temperatuurmeetomvormer – het verschil

Het meest opvallende verschil is dat temperatuursensoren de temperatuur meten of waarnemen door middel van een weerstandselement, of een thermokoppel. Deze leveren respectievelijk een Ohmse waarde, of een spanningssignaal.
Een temperatuurmeetomvormer is aangesloten op een sensor en zet de gemeten temperatuur om in een stroomsignaal, zodat deze kan worden gezien, geregistreerd en onderhouden. 

Meetomvormers vormen het hart van het meetsysteem. Zij kunnen de gemeten sensorwaarden omzetten in een meetsignaal dat begrijpelijk is voor de regelaar. Het voordeel van deze omzetting is dat het meetsignaal zonder verder afwijkingen doorgegeven kan worden.

Het doorgeven van een Ohmse waarde of een millivolt signaal over grote afstanden kan flinke uitdagingen en/of afwijkingen opleveren. Een meetomvormer met een stroomsignaal (4…20mA) kan zijn signaal relatief gemakkelijk doorgeven, over afstanden tot meer dan 1000 meter.


De temperatuursensoren en thermokoppeltemperatuurtransmitters zijn verschillende apparaten die nauw met elkaar samenwerken.

Temperatuurmeetomvormers – uitvoeringen

Per signaal

Met betrekking tot het signaal kan het volgende onderscheid gemaakt worden:

 • temperatuurmeetomvormers 4 20mA
  (het meest toegepast, omdat industriële apparaten zijn ontworpen om in dit temperatuurbereik te communiceren)
 • 0-10V temperatuurmeetomvormers
 • digitale temperatuurmeetomvormers

Per montagetype

Wat betreft de montagelocatie verdelen we temperatuurmeetomvormers in:

 • interne meetomvormers 
  (ontworpen voor directe montage in een temperatuursensor)
 • DIN rail meetomvormers
  (paneelmontage)
 • veldmeetomvormers voor installatie in procesinstallaties


Temperatuurtransmitters uit de JUMO dTRANS T03 serie – links op DIN-rail gemonteerd, rechts twee uitvoeringen als kopmontage

Aanvullende functionaliteit

In de temperatuurmeetomvormer kunnen extra sensoren worden geïntegreerd, bijvoorbeeld vochtigheid of druk. Ook kun je kiezen voor een uitvoering met display.

Sommige veeleisende toepassingen, zoals gevaarlijke omgevingen, vereisen speciale aangepaste zenders. Er zijn ook temperatuurmeetomvormers voor Ex-zones


Wil je meer info?

Heb jij vragen over temperatuurtransmitters? Vul dan vrijblijvend het contactformulier voor ons in.

Dit is een verplicht veld. Vul een achternaam in
Dit is een verplicht veld. Vul een geldig e-mail adres in

Over de auteur
Auteur

Ewelina Szmit - Content specialist +48 71 339 32 94 Ewelina.Szmit@jumo.net +48 71 339 32 94


Technische specialist

Cees Nooij - Technische specialist +31294491487 Cees.Nooij@JUMO.net +31294491487