temperature sensors
BLOG

RoHS - wat is dat?

De hoeveelheid gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur was zo'n ernstig probleem dat het moest worden gereguleerd door de Europese Unie. Hiervoor werd de RoHS richtlijn 2011 65 EU in het leven geroepen. Welke voorschriften introduceert deze richtlijn? Welke gevolgen heeft het voor fabrikanten van apparaten? Waar moet een verantwoordelijke consument op letten? Dit en meer lees je in deze blog.

RoHS - wat is het?

De RoHS richtlijn, ook bekend als Richtlijn 2002/95/EG, is een Europese richtlijn die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en materialen in elektrische en elektronische apparaten (afgekort als EEA) moet beperken. De richtlijn werdt ingevoerd om het gebruik van deze stoffen in elektrische en elektronische apparaten te verminderen, zodat deze stoffen minder als elektrisch afval in het milieu terrecht komen.

Wanneer werd RoHS geïntroduceerd?

De huidige EU-richtlijn 2011/65/EU, opvolger van Richtlijn 2002/95/EG, beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Deze verving Richtlijn 2002/95/EG op 3 januari 2013.

Waar staat de afkorting RoHS voor?

De afkorting RoHS staat voor Restriction of Hazardous Substances, wat letterlijk vertaald kan worden naar de "Beperking van Gevaarlijke Stoffen". Dit is waar de richtlijn ook voor is opgesteld, het moet het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU beperken om het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

De RoHs-richtlijn is bedoeld om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen.

Welke gevaarlijke stoffen zijn beperkt in gebruik onder de RoHS richtlijn?

De volgende gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in de RoHS richtlijn:

  • Lood (Pb)

  • Kwik (Hg)

  • Cadmium (Cd)

  • Chroom 6 (CrVI)

  • Polybroombifenylen (PBB)

  • Polybroomdifenylethers (PBDE)

  • Ftalaten (DEHP, BBP - DBP, DIBP) - deze werden toegevoegd in RoHS in 2019.

Deze stoffen komen in een grote verscheidenheid aan elektronische componenten voor. Zo worden PBB's en PBDE's bijvoorbeeld gebruikt in kunststoffen en bij de productie van brandvertragende stoffen.

RoHS - certificering

Om een RoHS-certificering te verkrijgen moet de fabrikant:

  1. Bepalen of de producten binnen het toepassingsgebied van de RoHS-richtlijn vallen.

  2. De gevaarlijke stoffen identificeren en verwijderen uit de producten.

  3. Productmonsters afnemen van de geproduceerde elektrische of elektronische apparatuur.

  4. Een gerenommeerd testlaboratorium inschakelen om RoHS-conformiteitstests uit te voeren op de afgenomen productmonsters.

Als de productmonsters positief beoordeeld worden, komt de leverancier in aanmerking om RoHS-certificering aan te vragen en kan het RoHs-certificaat afgegeven worden door een erkend certificeringsbedrijf.

Hiervoor moet de leverancier:

  1. De nodige documentatie voorbereiden, waaronder testrapporten en technische documentatie.

  2. De CE-markering toevoegen op producten die aan de eisen voldoen.

  3. Een conformiteitsverklaring afgeven waarin staat dat de RoHS-richtlijn wordt nageleefd.

  4. Logs bijhouden van de conformiteitsmaatregelen en documentatie voor inspectie.

Aanduiding van RoHS-gecertificeerde elektrische en elektronische apparatuur

CE en RoHS - is de CE-markering gekoppeld aan de RoHS-richtlijn?

Deze richtlijn gevaarlijke stoffen maakt deel uit van de zogenaamde Nieuwe Aanpak-Richtlijnen. Als gevolg hiervan is het verplicht om apparatuur die binnen het toepassingsgebied van de richtlijn valt van een CE-markering te voorzien. De verplichting tot CE-markering rust op de fabrikant.

Leveringen aan China en de RohS-richtlijn

Voor leveringen aan China gelden vergelijkbare voorschriften. Gedetailleerde vereisten zijn te vinden in de "Chinese RoHs-richtlijn" GB/T 6572-2011 "Vereisten voor concentratielimieten voor bepaalde beperkte stoffen in elektrische en elektronische producten".

Etikettering van producten die in China worden geïmporteerd is ook verplicht volgens de regelgeving SJ/T11364-2014 "Etikettering van beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten".

RoHs-richtlijn bij JUMO

Voor klanten die zich bekommeren om het milieu is JUMO een goede keuze. We zetten ons al jaren in voor duurzaamheid en dat is terug te zien in de relevante certificeringen.

Milieubescherming bij JUMO - DIN ISO 14001

Met het behalen van de DIN ISO 14001-certificering in 1999 heeft JUMO zich verplicht tot milieubescherming. Naast onze wettelijke verplichtingen nemen we deel aan talrijke activiteiten - vooral op het gebied van ontwikkeling en productie - om het gebruik van gevaarlijke stoffen in onze producten te vermijden en natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

RoHS-conformiteit

Vanaf 2017 vallen al onze producten, inclusief temperatuursensoren, volledig onder de huidige RoHS-regelgeving en zijn ze RoHS-conform. Op verzoek kunnen we bevestigen dat de betreffende apparaten voldoen aan de RoHS-richtlijn van de EU en, indien van toepassing, ook aan de EU-verklaring van conformiteit.

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over over producten met RoHS-certificering? Vul het contactformulier in en neem vrijblijvend contact met ons op!

Dit is een verplicht veld. Vul een achternaam in
Dit is een verplicht veld. Vul een geldig e-mail adres in

Over de auteur
Auteur

Ewelina Szmit - Content specialist +31294491491 info.nl@jumo.net +31294491491


Technisch specialist

Marco Teunizen - Technisch specialist +31294490305 Marco.Teunizen@jumo.net +31294490305