Insert your alternative text
BLOG

Veiligheid uitgelegd

Benzinestations, magazijnen, sommige productieketens - overal waar met explosieve stoffen wordt gewerkt, bestaan risico's. In deze blog bespreken we de belangrijkste kwesties met betrekking tot explosiegevaarlijke gebieden en laten wij je zien welke apparatuur is uitgerust met het juiste veiligheidsniveau zodat deze geschikt is voor inzet in explosie gevaarlijke omgevingen.

IECEx en ATEX uitgelegd:

IECEx en ATEX beschrijven beiden eisen die gelden voor de productie, installatie en bediening van elektrische en niet elektrische apparatuur bedoeld voor gebruik in (potientieel) explosiegevaarlijke omgevingen. 

Ex-apparatuur, afgeleid van "explosieveilig", duidt op apparatuur die ontworpen is om veilig mee te werken in potentieel explosieve atmosferen. Deze omgevingen kunnen gassen, dampen, nevels of stofdeeltjes bevatten die onder bepaalde omstandigheden kunnen ontsteken. De Ex-aanduiding geeft weer dat de apparatuur geen ontstekingsbron vormt, waardoor ongelukken worden voorkomen en personeel en activa worden beschermd. IECEx is een mondiaal geaccepteerde norm.

ATEX is een Europese richtlijn die staat voor "Atmosphères Explosibles". Het omvat apparatuur en beschermingssystemen die bedoeld zijn voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen om mensen te beschermen tegen de effecten van een explosie. ATEX is in Europa verplicht, IECEx is een vrijwillige certificering die als basis kan dienen voor andere lokale certificeringen elders ter wereld.

Ex-zone

IECEx en ATEX – vereisten

Het implementeren van vereisten is cruciaal om de veiligheid op de werkplek te waarborgen. Door potentiële ontstekingsbronnen te identificeren en te beheren, kunnen bedrijven het risico op explosies minimaliseren.

IECEx-zones vragen om passende maatregelen. Zo is de werkgever onder meer verplicht:

 • Ex-gebieden aanwijzen en te markeren

 • ontstekingsbronnen in deze gebieden te vermijden

 • de gevolgen van een mogelijke explosie te voorkomen

 • explosiebeveiligingsmaatregelen te documenteren

ATEX richtlijnen vragen ook om passende maatregelen. Zo is de werkgever verantwoordelijk voor:

 • het inschatten van gevaar
 • het nemen van passende maatregelen
 • competentie van werknemers, installateurs, reparateurs en ontwerpers 

Potentieel explosieve atmosferen - scheidslijn

Een potentieel explosieve atmosfeer is een ruimte waar het mogelijk is dat een explosief mengsel (van minimaal 0,01 m3 volume in een besloten ruimte) kan ontstaan waarvan de explosie een drukverhoging van minimaal 5 kPa zou veroorzaken.

Er vindt geen explosie plaats als de brandbare stof in een mengsel van lucht waarden aanneemt onder de onderste explosiegrens  (te arm) en boven de bovenste explosiegrens (te rijk). EX Zone

Divisiemodel

Het divisiemodel wordt vooral gebruikt in de Verenigde Staten en Canada, terwijl de rest van de wereld doorgaans een zonesysteem hanteert. Divisie 2 komt overeen met zone 2, terwijl Divisie 1 zone 0 of 1 is.

Potentieel explosieve atmosferen - classificatie

De indeling van explosiegevaarlijke zones gebeurt op basis van de waarschijnlijkheid en de duur van het optreden van een explosieve atmosfeer.

 • Zone G - de atmosfeer bevat (of heeft het risico te bevatten) explosieve vloeistoffen, dampen of gas
 • Zone D - een explosieve atmosfeer bevat (of heeft het risico te bevatten) explosieve vaste stoffen, vezels of stofdeeltjes inclusief maar niet beperkt tot: korrels, houtvezels en zaagsel, diervoeding, meel
 • Zone 0 - explosieve atmosfeer continu aanwezig, min. 1000 uur per jaar
 • Zone 1 - explosieve atmosferen komen vaak voor, tussen 10 en 1000 uur per jaar
 • Zone 2 - werknemers worden zijdens normaal werk niet blootgesteld aan explosieve atmosferen. Wanneer het optreedt, duurt het slechts een korte periode, minder dan 10 uur per jaar

Stof, poeder en vezelzones

 • Zone 20 - er is continu, langdurig of frequent een explosieve atmosfeer in de vorm van een brandbare stofwolk aanwezig
 • Zone 21 - bij normaal gebruik kan van tijd tot tijd een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk brandbaar stof ontstaan
 • Zone 22 - een bereik waarin tijdens normale werking een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk brandbaar stof in de lucht waarschijnlijk niet zal optreden. Als het toch gebeurt, zal het zeldzaam en van korte duur zijn.


IECEx-zones

IECEx-zones worden gebruikt om de mate van explosiegevaar aan te geven in verschillende omgevingen. Deze classificaties helpen bij het selecteren van geschikte apparatuur en het implementeren van passende veiligheidsmaatregelen. Ze omvatten o.a.:

Zone 0: een gebied waar de aanwezigheid van ontvlambare gassen, dampen of nevels constant of langdurig aanwezig is.

Zone 1: een gebied waar de aanwezigheid van ontvlambare gassen, dampen of nevels waarschijnlijk is tijdens normaal bedrijf.

Zone 2: een gebied waar de aanwezigheid van ontvlambare gassen, dampen of nevels alleen tijdens abnormale situaties kan optreden.

ATEX Zones

ATEX zones omvatten omgevingen op basis van het risico op explosies en zijn eveneens onderverdeeld in verschillende zones, elk met specifieke gevaren en voorschriften voor het gebruik van apparatuur:

Gasexplosiegevaar:

Zone 0: 

Temperatuur en vochtsensoren voor Ex-zones

De JUMO PROCESStemp weerstandstemperatuursensor beschikt over ATEX en IECEx goedkeur voor explosiegevaarlijke omgevingen. Hij is ideaal voor gebruik in gevaarlijke omgevingen vanwege de robuuste behuizing van roestvrij staal, titanium, tantaal, Inconel® of HASTELLOY®, een bedrijfstemperatuur tot 600°C en een IP65-beschermingsklasse.Wil je meer informatie?

Heb je een vraag over EX/ATEX goedgekeurde apparatuur, neem dan vrijblijvend contact met ons en vul het formulier vandaag nog in!

Dit is een verplicht veld. Vul een achternaam in
Dit is een verplicht veld. Vul een geldig e-mail adres in

Over de auteur
Auteur

Ewelina Szmit - Content specialist +31294491491 info.nl@jumo.net +31294491491


Technisch specialist

Marco Teunizen - Technisch specialist +31294490305 Marco.Teunizen@jumo.net +31294490305