Insert your alternative text
BLOG

Meetinstrument – kalibreren, justeren of legaliseren?

Kalibratie en legalisatie - deze termen veroorzaken nog steeds veel verwarring en worden soms verkeerd gebruikt. De betekenis van deze termen is gedefinieerd in het VIM Internationaal Woordenboek van Metrologietermen, zodat ze overeenkomen met de internationale normen. Hoe verschillen deze processen van elkaar?

Wat is kalibratie?

Kalibratie is het proces van het bepalen van de relatie tussen de waarden die een gekalibreerd apparaat aangeeft en een standaard. De standaarden van een meeteenheid worden meestal bepaald door een apparaat van hogere kwaliteit met een zeer hoge nauwkeurigheid, gekalibreerd door een kalibratielaboratorium met de juiste autorisatie.

 


Kalibratieapparaat

Wat is het resultaat van de kalibratie?

Het resultaat van een kalibratie bepaalt de afwijking van de standaard en de meetonzekerheid van een meetinstrument. De kalibratie van een meetinstrument bepaalt of het instrument voldoet aan de gespecificeerde metrologische eisen en geschikt is om de meting uit te voeren.


Kalibratiecertificaat

Een gekalibreerd meetinstrument krijgt een kalibratiecertificaat. Het wordt afgegeven in overeenstemming met het model dat is ontwikkeld door het Accreditatiecentrum. Het certificaat bevat de tabel van de uitgevoerde metingen, de meetafwijking en de meetonzekerheid en informatie over de gebruikte standaarden en de datum van de test. Het specificeert niet de geldigheidsdatum van de kalibratie, omdat deze wordt bepaald door de gebruiker van het meetinstrument.Kalibratie

Kalibratie of justeren?

Kalibratie wordt vaak ten onrechte justeren genoemd, wat het afstellen van een instrument is om de door de fabrikant gespecificeerde waarden te herstellen. Deze handeling wordt justeren genoemd en is soms een vervolg stap na de kalibratie. Dit kan het beste gedaan worden in een service- of kalibratielaboratorium van de fabrikant.


Kalibratie van meetinstrumenten - hoe vaak?

Het wordt aangeraden aan om het instrument elke 1-2 jaar te kalibreren. Deze aanbevelingen kunnen echter variëren afhankelijk van de fabrikant van een bepaald instrument.


Label aangebracht op gekalibreerd apparaat

De frequentie waarmee een meetinstrument gekalibreerd moet worden, hangt onder andere af van:

  • relevantie van de meetnauwkeurigheid voor de gebruiker van het instrument

  • blootstelling aan mechanische en chemische vervuiling

    • blootstelling aan extreem hoge of lage temperaturen en vochtigheid

Legalisering van meetinstrumenten

Wat is legalisatie? Dit zijn activiteiten die bestaan uit het controleren, meten, vastleggen en certificeren met een verificatiecertificaat dat het instrument voldoet aan de meetvereisten die zijn gespecificeerd door de Minister van Economische Zaken. Instrumenten die worden gebruikt voor de bescherming van gezondheid, veiligheid, milieu en consumentenrechten, en instrumenten die worden gebruikt voor het innen van heffingen of douanecontrole, worden gelegaliseerd.


Welke meetinstrumenten moeten worden gelegaliseerd?

  • watermeters
  • energie/warmtemeters met een nominaal volume van niet meer dan 500 m3
  • gasmeters
  • automatische en niet-automatische weeginstrumenten
  • uitlaatgas analyse testers
  • elektronische taxi meters

Legalisatie van watermeters - wat houdt dit in?

Een van de instrumenten die regelmatig moeten worden gelegaliseerd is de watermeter. De legalisatie van een watermeter wordt elke 5 jaar uitgevoerd op de verschillende controlepunten. Als het apparaat in orde is bevonden, krijgt het een speciale markering, zoals een sticker of verzegeling.


Legalisatie van weegschalen - hoe lang zijn ze geldig?

De legalisatie van nieuwe weegschalen blijft 2 opeenvolgende kalenderjaren geldig, zonder de laatste maand. De tweede en volgende herlegalisatie moet worden uitgevoerd vóór het verstrijken van 25 maanden, te rekenen vanaf de 1e van de maand waarin de herlegalisatie werd uitgevoerd. De vervaldatum wordt bepaald door de markeringen op de weegschaal..


Kalibratie van JUMO-meetinstrumenten

Bij JUMO kun je jouw meetinstrumenten kalibreren. Wij bieden diensten aan zoals:

Kalibratie van temperatuursensoren

We bieden onder andere de kalibratie van thermometers, Pt100/Pt1000 sensoren, K- en J-type thermokoppels. Bovendien kalibreren we temperatuursensoren op elk meetpunt gekozen door de klant - op locatie of in ons kalibratielaboratorium.

Kalibratie van vochtsensoren

We bieden kalibratie van hygrometers voor directe vochtmeting, ook in combinatie met een omvormer en/of een datalogger.

Kalibratie van druktransmitters

In ons laboratorium meten we negatieve en positieve druk in het bereik van -1 tot +10 bar.

Kalibratie van drukmeters

Richtlijnen en normen, bijv. ISO 9001, verplichten fabrikanten drukmeters te kalibreren. Bij JUMO kun je een manometer met kalibratiecertificaat bestellen. Wij kalibreren ook manometers van -1 tot +10 bar.

Wil je meer informatie?

Heb jij vragen over kalibratie? Vul het contactformulier in en neem vrijblijvend contact met ons op!

Dit is een verplicht veld. Vul een achternaam in
Dit is een verplicht veld. Vul een geldig e-mail adres in

Over de auteur
Auteur

Ewelina Szmit - Content specialist +31294491491 info.nl@jumo.net +31294491491


Technisch specialist

Marco Teunizen - Technisch specialist +31294490305 Marco.Teunizen@jumo.net +31294490305