JUMO LOGOSCREEN 600,601 en 700

Uitlezen van meetgegevens via USB stick


Notificatie:
De kwaliteit van de USB-kabel en de USB-stick hebben invloed op de goede werking van het apparaat. Wij adviseren componenten (accessoires) die door de fabrikant worden aangeboden te gebruiken.

Stap 1

 • Voordat de USB-stick in de LOGOSCREEN kan worden geplaatst, dient de gebruiker zich als "master" op het apparaat aan te melden.
 • In het hoofdmenu kan de gebruiker inloggen.

(1) Menu items (2) sluit hoofd menu (3) scroll omhoog (4) scroll vak (huidige positie in het menu); verplaatsbaar (5) scroll omlaag

De fabrieksinstelling is als volgt:
User User 1
ID Master
Name System Master
Password 9200

Stap 2

 • Het Flash-Manager menu wordt automatisch geopend wanneer het apparaat zich in de uitgangspositie bevindt en een USB-stick (FAT16/FAT32-bestandssysteem) in de USB-aansluiting aan de voorzijde wordt gestoken. Als de LOGOSCREEN zich in een menu bevindt (hoofdmenu, alarm-/eventlijst, display), wordt de Flash-Manager pas geopend na het verlaten van het menu.
 • De Flash-Manager biedt functies om bepaalde gegevens over te zetten tussen het apparaat en een USB-stick. Welke functies beschikbaar zijn, hangt af van de rechten van de ingelogde gebruiker of van de publieke rechten. De geselecteerde functie wordt uitgevoerd door op de knop "Toepassen" (vinkje) te drukken.

(1) Flash-Manager functies; de geselecteerde functie wordt grijs weergegeven. (2) "Nu toepassen"


LET OP!
Verwijder de USB-stick niet zonder uit te loggen. Het risico bestaat dat de gegevens verloren gaan. Zorg ervoor dat de functie "USB-stick verwijderen" wordt uitgevoerd voordat de stick wordt verwijdert. Na de melding "hardware kan nu worden verwijderd" kan de stick worden uitgenomen.

Andere functies van de Flash Manager

 • USB-stick afmelden: functie om de USB-stick veilig te verwijderen om gegevensverlies te voorkomen.

 • Registratiegegevens naar USB-stick schrijven: registratiegegevens waarvan nog geen back-up is gemaakt, worden naar de USB-stick geschreven (gegevens ophalen) .

 • Alle registratiegegevens opslaan op de USB-stick (back-up) : alle registratiegegevens die nog op het apparaat aanwezig zijn (ook de eerder geback-upte gegevens), worden op de USB-stick opgeslagen (back-up van gegevens). De uitvoering kan tot 30 minuten duren!

  • Apparaatversie 01: als vervolgens de functie "Registratie naar USB-stick schrijven" wordt uitgevoerd, worden alleen de nieuw toegevoegde registratiegegevens naar de USB-stick overgebracht.

  • Vanaf apparaatversie 02 kan de gebruiker een tijdbereik selecteren waaruit de registratiegegevens worden opgeslagen. Het tijdbereik is de vastgestelde starttijd die wordt weergegeven en bijgewerkt. Hier kan de gebruiker ook een starttijd in het verleden selecteren. Via een verdere parameter "opslaan tellers/rapporteren" is het mogelijk om de huidige toestanden van de tellers en integrators op te slaan, evenals de statistieken, zelfs als deze nog niet voltooid zijn, samen met de registratiegegevens.