Koeltoren meetaparatuur voor ontzilting

Geleidbaarheidsmeting

Verdampt water in de watercyclus van de koeltoren verhoogt continu de concentratie van resterende zouten. Om dit te voorkomen kan de verzilting worden gecontroleerd met een elektrolytische geleidbaarheidsmeter. In combinatie met de inductieve geleidbaarheid en temperatuursensor JUMO ecoLine Ci zijn de zender en regelaar JUMO AQUIS 500 Ci ideaal voor de ontziltingsregeling.

Procesgegevens
Geleidbaarheid < 3000 μS/cm

Onze oplossing voor ontzilting

Betrouwbare geleidbaarheidsmeting tegen verdikking

Onze oplossing voor ontziltingscontrole

In verdampingskoeltorens bestaat het risico dat het water “dikker” wordt. Ten slotte bezinkt het opgeloste zout wanneer het water verdampt. Dit effect kan worden gemeten vanwege de verhoogde ionenconcentratie op de geleidbaarheid van het water. Met de geleidbaarheidselektrode JUMO ecoLine Ci en de JUMO AQUIS 500 Ci bieden wij u procesbetrouwbare meet- en regeltechniek voor deze taak. Als het gewenst is om de gemeten waarden te registreren, raden we de meerkanaals JUMO AQUIS touch S aan, omdat deze de meetomvormers en regelaars voor andere gemeten variabelen (pH, troebelheid, chloor of broom) kan vervangen en in digitale systemen kan worden geïntegreerd.

Uw contactpersoon


Branche specialist water en afvalwater

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92