Bedoelde je: Füllstandsmessung mittels Pegelsonde und Anzeigegerät/Regler 59/5000 Niveaumeting met behulp van een niveausonde en afleesinrichting / regelaar

Niveaumeting

Voor een optimale doorstroming en capaciteit van de pompen wordt het vulniveau in de drinkwaterbron gemeten. Niveausensoren en regelaars zorgen ervoor dat het vulniveau altijd onder controle is.

Onze oplossingen voor niveaumeting

Betrouwbare niveaumeting

Altijd voldoende water in de bron

Voor niveaumetingen in bronnen biedt JUMO niveausensoren in combinatie met een regelaar. De JUMO MAERA S28 meet het niveau en zendt een signaal naar de JUMO dTRANS AS 02. De regelaar geeft de overeenkomstige waarde aan en kan indien nodig pompen aansturen.

Uw contactpersoon


Branche specialist water en afvalwater

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92