Waterbronnen

Waterbronnen

Drinkwater wordt onder andere uit het grondwater gewonnen. Voor een betrouwbare controle van het drinkwater worden verschillende parameters gemeten en bewaakt. Een van de belangrijkste parameters is de pH-waarde.

Onze productaanbevelingen voor uw toepassing

JUMO zorgt voor goed drinkwater

Niveau- en pH-meting in grondwaterbronnen

Wanneer drinkwater aan het grondwater wordt onttrokken, moet de pH-waarde worden gecontroleerd en zo nodig worden aangepast. De pH mag namelijk niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 9,5 zijn. Onze oplossing maakt gebruik van een JUMO tecLine pH combinatie-elektrode samen met de JUMO AQUIS 500 pH zender/regelaar. In grondwaterbronnen wordt voor niveaumeting ook een niveausensor, zoals de JUMO MAERA S28, met de JUMO dTRANS AS 02 regelaar gebruikt.

Uw contactpersoon


Branche specialist water en afvalwater

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92