Drukmeting in het filtersysteem

Drukmeting

Een succesvolle filtratie is afhankelijk van de druk. Druksensoren aan het begin en einde van het systeem meten en regelen de druk. Dit zorgt voor een constante stroom en dus optimale omstandigheden voor het filtratieproces.

Onze productaanbevelingen voor drukmeting

De juiste druk voor optimale filtratie

JUMO meet en regelt de waterdruk

Voor de drukbewaking in dit gebied adviseren wij de druktransmitter JUMO MIDAS S05 in combinatie met de JUMO AQUIS 500 AS. Deze combinatie meet en regelt op betrouwbare wijze de druk in het filtratieproces.

Uw contactpersoon


Branche specialist water en afvalwater

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92