Drink water treatment on board a ship

Niveaumeting

Om overstroming in de waterzuiveringsinstallatie te voorkomen, wordt het vulniveau in de verschillende fasen permanent bewaakt. Dit zorgt ook voor een gelijkmatige waterverdeling en een optimaal gebruik van de installatie. Hiervoor gebruikt JUMO niveausensoren uit de JUMO MAERA serie - uiteraard met GNV-DL goedkeuring.

Onze componenten voor bewaking van de waterkwaliteit

Niveau eenvoudig gerealiseerd

Betrouwbare niveaumeting met JUMO

Voor een betrouwbare niveaumeting in de afvalwaterbehandeling bevelen wij de JUMO MAERA S29 SW aan. De titanium niveausensor meet het niveau continu en hydrostatisch om overlopen te voorkomen. De DNV-GL goedkeuring bevestigt de geschiktheid voor toepassingen op zee.

Uw contactpersoon


Branche specialist scheepsbouw

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92