Water management on ships

Drukbewaking

Aangezien zout water een hoog zoutgehalte heeft, is voor omgekeerde osmose een druk van 60 tot 80 bar vereist. Om de veilige werking van het systeem te garanderen, moet de druk worden gecontroleerd. De in zout water gespecialiseerde drukmeetomvormer JUMO MIDAS C18 SW is voorbestemd voor deze taak.

Process data
Pressure 60 to 80 bar

Onze componenten voor drukbewaking

Voortdurend onder druk

Betrouwbare drukbewaking in de ontziltingsinstallatie

Om het omgekeerde osmoseproces optimaal te laten verlopen, moet het te behandelen zoute water onder hoge druk worden toegevoerd. De voor zout water ontwikkelde meetomvormer JUMO MIDAS C18 SW met DNV-GL-certificaat garandeert de optimale druk voor omgekeerde osmose.

Uw contactpersoon


Branche specialist scheepsbouw

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92