Regeling en registratie

Regeling en registratie

De verschillende waterbehandelingsparameters, zoals niveau, druk, temperatuur en debiet, moeten centraal worden bewaakt. Alarmen worden dienovereenkomstig geschakeld, en kleppen, pompen, actuatoren, motoren en andere apparatuur worden naar behoefte aangestuurd. Dit gebeurt met het meet-, regel- en automatiseringssysteem JUMO mTRON T. Bovendien kunnen alle meetwaarden ter controle worden geregistreerd.

Onze componenten voor regeling en registratie

Het systeem voor ballastwaterbeheer

Meet-, regel- en automatiseringssysteem JUMO mTRON T

Niveaumeting, vloeistofanalyse, temperatuur, druk en doorstroming - komt hier bij elkaar. Alle relevante meetwaarden voor procesoptimalisatie en controle worden hier geregistreerd. Bovendien kunnen temperatuur, desinfectie en alle andere processen met de JUMO mTRON T worden gecontroleerd en geautomatiseerd. Het bewaakt, controleert en registreert het ballastwaterbehandeling met het modulaire systeem, dat natuurlijk ook over de nodige goedkeuringen beschikt.

Uw contactpersoon


Branche specialist scheepsbouw

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92