Ballastwatermanagement

Schepen worden gevuld met ballastwater ofwel na het lozen van afvalwater ofwel na het lossen van vracht om het evenwicht te bewaren. Het wordt uit de plaatselijke wateren gehaald en weer geloosd wanneer het schip in de haven wordt geladen.

Ons product suggesties voor uw toepassing

Ballastwatermanagement met JUMO

Meet- en regeltechniek beschermt de ecosystemen van de wereld

Wanneer schepen (gedeeltelijk) worden gelost of afvalwater wordt geloosd, zorgt ballastwater uit plaatselijke wateren voor het evenwicht op het schip. Wanneer het dan in een andere haven weer wordt geloosd, kan het ecosysteem daar massaal worden aangetast, bijvoorbeeld door vreemde dieren, planten, virussen en andere micro-organismen. Daarom moet het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen dringend worden nageleefd en moet het ballastwater worden behandeld. JUMO biedt meet- en regeltechniek voor verschillende ballastwatermanagementprocessen met goedkeuringen voor de scheepvaart.