Temperatuurmeting

Temperatuurmeting

In gas- en olietanks moet de temperatuur constant blijven en dus permanent worden bewaakt. Ruwe aardolie wordt vervoerd bij 50 °C, vloeibaar petroleumgas (LPG) onder druk (10 bar) bij kamertemperatuur en vloeibaar aardgas (LNG) bij ongeveer -160 °C. Om de interne tankdruk bij deze lage temperaturen te kunnen controleren, wordt het gas via verdampingsleidingen naar de druktransmitter verwarmd tot - 40 °C.

Procesgegevens
Temperatuur ruwe olie 50 °C
Temperatuur vloeibaar petroleumgas (LPG) 20°C bij 10 bar
Temperatuur vloeibaar aardgas (LNG) -161 tot -164°C
Temperatuur vloeibaar aardgas (LNG) voor drukmeting -40 °C

Onze producten voor temperatuurmeting

Hoogste veiligheidsniveau op het water en op het land

Onze oplossing voor temperatuurmeting in gas- en olietanks

Met weerstandsthermometers en thermostaten, die zowel scheepsbouwkundig als Ex-goedgekeurd zijn, biedt JUMO de optimale oplossing voor temperatuurmeting in gas- en olietanks op schepen. Vooral bij vloeibaar gas kan een stijging van de temperatuur catastrofale gevolgen hebben. Verdamping leidt namelijk tot overdruk in de tank en mogelijk tot explosies. Daarom is een nauwkeurige bewaking en regeling van de verdamping van vloeibaar aardgas van essentieel belang voor de drukmeting.

Uw contactpersoon


Branche specialist scheepsbouw

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92