Niveaumeting

Niveaumeting

Het niveau dient in alle CIP tanks te worden gemeten, om de beschikbaarheid van het zuur en alkali te waarborgen. Om de hoeveelheid vloeistof te reguleren wordt gebruik gemaakt van pompen en ventielen die aan de hand van grenswaarde bewaking geregeld en aangestuurd worden.

Aanbevolen oplossing voor niveaumeting

Optimale beschikbaarheid in het CIP-systeem

Onze oplossing voor niveaumeting in CIP-tanks

Wij adviseren de JUMO DELOS SI, die niet alleen het niveau kan meten en weergeven. De drukschakelaar kan via minimum en maximumwaarden de pomp in- en uitschakelen. Dit zorgt voor het juiste niveau in het CIP-systeem.

Uw contactpersoon


Branche specialist levensmiddelen en dranken

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92