succesverhaal - elk tuinbouwwater is anders

Monitoring troef bij hoge kwaliteitseisen glastuinbouw

Het proceswater in de glastuinbouw moet aan strenge eisen voldoen. Vanaf 2027 geldt namelijk de nul-emissie. De samenwerking tussen techniekleverancier Agrozone en JUMO speelt hierop in met allround zuiveringsinstallaties op basis van ozon-oxidatie.

Regelgeving

Er komen grote uitdagingen aan. Vanaf 2027 moet de glastuinbouw al het proceswater circuleren. Het doel van deze Europese regelgeving, in Nederland geïmplementeerd in het Activiteitenbesluit, is dat tuinders geen afvalwater meer lozen. De regels schrijven voor dat 95 procent van de gewasbeschermers uit het water worden gehaald. Het water moet in een zuiveringsinstallatie, goedgekeurd door de technische Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallatie Glastuinbouw (BZG), worden behandeld. Bedrijven moeten volgens een meetprotocol aantonen dat zij dit minimaal vereiste zuiveringsrendement behalen.


Samenwerking

Agrozone werkt al langer samen met JUMO. Zo zit in de Aqualine-installatie van het bedrijf standaard meet en regelapparatuur voor waterkwaliteitsanalyse van JUMO ingebouwd. Voor de vereiste zuiveringsrendementen en waterkwaliteit vertrouwt Agrozone al jaren op de sensoren en regeltechniek van JUMO.

De basistechniek van Agrozone is de zogenaamde ozongenerator. Deze techniek voorziet in zuivering op basis van oxidatie met actieve zuurstof. Een duurzaam alternatief voor chemische zuiveringsmiddelen. Na het rooien van bijvoorbeeld tulpenvelden is veel water nodig om de bollen te wassen. Met behulp van ozon oxidatie wordt het afvalwater succesvol gezuiverd. 

Bepalende instrumenten voor waterbehandeling zijn pH- en redox-sensoren voor het meten van respectievelijk de zuurgraad en het oxiderend vermogen van water (lees: het vermogen om vervuiling af te breken). Beide sensoren van JUMO worden sinds enige tijd in tweevoud uitgevoerd, voor de eerste meting en een controlemeting. 

Aqualine-1000 installatie van Agrozone met JUMO Aquis 500 regelaar en pH- en redox-sensoren bij tomatenkweker (foto Agrozone)

Toekomst

Analyseapparatuur is volop in ontwikkeling. Zo heeft de JUMO apparatuur op de zuiveringsinstallatie bij Agrozone een aparte standalone behuizing. Omdat sensoren frequent moeten worden gekalibreerd, vaak zelfs wekelijks, is het bij Agrozone mogelijk gemaakt kalibratie in de analyse-unit zelf plaats te laten vinden.  Normaliter zou de sensor uit de installatie genomen moeten worden, een groot voordeel voor de continuïteit van het zuiveringsproces zonder kostbaar procestijdverlies.

Onbetwiste trend op het gebied van installatiebesturing is Cloud/SCADA connectiviteit. Om alle sensoren te controleren lopen monteurs steeds vaker met tablet in de hand door de fabriek. In het verlengde hiervan zijn Single Pair Ethernet sensoren in opkomst. Deze slankere vorm van bekabeling voor stroom en dataoverdracht maakt het mogelijk langere afstanden op de productielocatie af te leggen, zonder versterkers te hoeven plaatsen om het signaal te verbeteren. Een uitkomst voor de vaak tientallen meters lange tuinbouwkassen. 

JUMO biedt verschillende SPE-sensoren in het leveringsprogramma en beschikt over uitgebreide PLC besturing en automatiseringsoplossingen voor de (glas)tuinbouw en andere veelzijdige toepassingen.Tomaten oogst

Tomaten oogst

Tomaten teelt

Tomaten teelt

Projectresultaat

Watermanagement is cruciaal. De kans op vervuild water is groot, zeker wanneer het lang stilstaat. De Agrozone Aqualine is een maatwerksysteem voor waterzuivering op basis van ozon-oxidatie. Met de geïntegreerde JUMO tecLine pH en redox sensoren en de JUMO AQUIS 500 regelaar beschikt de gebruiker over een betrouwbaar en nauwkeurig systeem voor veelzijdige inzet binnen de glastuinbouw.